Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
104

Историческая наука Казахстана: современное состояние и тенденции развития

Книга посвящена научному осмыслению современного состояния и тенденций развития исторической науки Республики Казахстан в будущем. В основу хронологического среза взят анализ ретроспективы развития истории как науки в период первого двадцатилетия независимости Республики Казахстан, а именно 1991-2011 года

Ұсынған: ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы
Мұқаба
Кітап
113

Алаш һәм Түркістан

Еңбекте Түркістан ұлт-азаттық қозғалысының тарихы Отан тарихының құрамды бөлігі ретінде архивтік құжаттарды кеңінен пайдалана отырып, элиталық көзқараспен тұжырымдалады. Жұмыстың мазмұны ХІХ ғ. соңы ХХ ғасырдың басындағы оқиғалар мен құбылыстарды ұлттық элитаның қалыптасуы мен қызметінің тарихы арқылы талдауға құрылған

Мұқаба
Кітап
50

Қазақ қолжазбалары

Софы Аллаярдың өмірі мен шығармашылық жолы туралы ғылыми өмірбаян мен түсініктер, шағатай тілінің термин сөздігі қоса беріліп отыр

Мұқаба
Кітап
70

Прошлое Казахстана в источниках и материалах

Сборник содержит отрывки из сочинений географов, историков, путешественников разных времен и народов, касающиеся прошлого Казахстана

Мұқаба
Кітап
71

Прошлое Казахстана в источниках и материалах

Второй сборник посвящен периоду завоевания Казахстана и установления господства царизма в Казахстане (вторая половина 18 столетия до 1860-70 гг.)

Мұқаба
Кітап
135

Трагедия казахского аула. 1928-1934

В данном издании представлены документы центральных государственных архивов Республики Казахстан, характеризующие начальный период трагедии казахского аула

Мұқаба
Кітап
62

Шақшақ Жәнібек Қошқарұлы

Бұл кітапта XVII ғасырдағы біртуар тарихи қайраткер, жоңғар шапқыншылығына қарсы ұлт-азаттық күресінің белді қаhарманы туралы тарихи деректер мен шежіре, аңыз-әңгімелердің негізінде құрастырылған батыр өмірінен мол мағлұмат береді

Мұқаба
Кітап
2
33

Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі, Традиционная система этнографических категорий, понятий и названий у казахов, The traditional system of etnographical categories, conceptions and designations of kazakhs

Басылым қазақы (көшпелі) ортадағы қоғам, адам және қоршаған табиғи ортаның арасындағы сан-салалы қатынастардың субъектілерін, объектілерін, сондай-ақ, осы қатынастардың жүзеге асырылу жолдары мен механизмін бейнелейтін этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларды қамтиды

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
75

Құжаттар мен материалдар

Жинақта көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Сұлтанбек Қожановтың өмірі мен қоғамдық-саяси қызметінің Түркістан өлкесі мен Түркістан Автономиялы кезеңіне қатысты отандық және шетелдік мұрағат қорларынан алынған құжаттар мен материалдар ұсынылған

Ұсынған: ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы
Мұқаба
Кітап
259

В сердце Евразии

Остановившись среди водоворота повседневности, первый Президент Казахстана решил объединить страницы дневниковых записей в этой книге. Сложные решения, помощь соратников, архитектурные поиски, одним словом, мысли и дела Президента, посвященные новой столице, - все они здесь.

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
${loading}