Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
135
378

Основы методологии проведения производственного экологического мониторинга в Казахстанском секторе Каспийского моря

Целью работы является анализ современного состояния Казахстанского сектора Каспийского моря и качества вод, выработка концептуальных предложений по их сохранению и защите от нарастающих процессов разрушения

Ұсынған: Павлодар облысындағы мемлекеттік мұрағат
Мұқаба
Кітап
548

Эталонные и охраняемые территории Костанайской области (Государственный ботанический памятник природы местного значения "Насаждение березовых и сосновых лесов у озера Боровское")

Книга содержит сведения по флористическому составу, номенклатуре, степени редкости, географии, экологии и биологии, лимитирующим факторам видов растений государственного ботанического памятника природы местного значения

Ұсынған: Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты
Мұқаба
Кітап
217

Экологический кризис: сущность и история

В книге раскрываются острые проблемы экологии, история возникновения экологического кризиса, его причины, показываются пути преодоления экологического кризиса

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
105
231

Радиациялық қауіпсіздіктің негіздері

Оқу құралында радиациялық көздердің түзілу мәселелерінің негізгі теориясы, жергілікті жерлердің улану факторлары, радиацияның адамдарға әсері мен жеке және ұжымдық қорғаныс құралдарының ерекшеліктері жазылған

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
76
120

Техника и технология защиты окружающей среды

Изложены вопросы техники и технологии защиты окружающей среды, (защита атмосферы, гидросферы и литосферы). Рассмотрены конструкции аппаратов и устройств очистки

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
268

Тірі табиғат

Бұл кітап жас оқырмандарды біздің ғаламшарымыздағы полярлы тундрадан бастап, тропикалық ормандар мен шөлейттерде тіршілік ететін жануарлар және өсімдіктер әлемімен таныстырады. Мәдени өсімдіктер мен үй жануарлары туралы қызықты мәліметтер беріледі

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
267

Катонқарағай

Кітапта Катонқарағай өңірінің тарихи-археологиялық, географиялық-геологиялық сипаттамалары және өлкеннің зерттелуі жайлы мәліметтер берілген. Сонымен қатар, Катонқарағай өңірінен шыққан өнер және қоғам қайраткерлерінің өмірбаяндары берілген

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
546

Атыраулық экотоптардың химиялық экологиясы

Сырдың атыраулық өңіріндегі экотоптарда химиялық заттардың жиналуы, таралуы, олардың тірі табиғатқа тигізіп отырған залалды зардаптары және экотоптарды тиімді пайдаланудың мүмкіндіктері туралы айтылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
799

Аралдың экологиялық тынысы

Еңбекте Арал теңізі мен төңірегінің экологиялық ахуалы; теңіздің құрғаған Қазақстандық бөлігінде пайда болған жаңа құрлықты шаруашылыққа пайдалану мүмкіндіктері; Солтүстік Арал теңізін бөлектеу нәтижесінде өңірде болып жатқан экологиялық және әлеуметтік-экономикалық өзгерістер туралы айтылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
187

Водные ресурсы бассейна реки Арыс и перспективы их комплексного использования

Исходным материалом для составления настоящей работы послужили данные стационарных гидрометрических работ и водомерных наблюдений в рассматриваемом бассейне и материалы проектно-изыскательских работ и эксплуатационной службы водного хозяйства здесь

${loading}