Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
187

Математические основы теории кодирования

Электронное учебное пособие рассчитано на студентов и магистрантов желающих ознакомиться с методами теории кодирования

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап
3496
1757

Оңтайландыру әдістері

Электронды оқу құралы жоғары оқу орындарының техникалық және экономикалық мамандықтарында оқитын студенттерге "Оңтайландыру әдістері" пәні бойынша қосымша оқу құралы ретінде ұсынылған

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап
3230
1262

Амалдарды зерттеу

Элекктронды оқу құралы жоғары оқу орындарының техникалық және экономикалық мамандықтарында оқитын студенттерге "Амалдарды зерттеу" пәні бойынша қосымша оқу құралы ретінде ұсынылады

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап
1274
189

Гиперболалық және параболалық теңдеулер үшін кейбір кері есептер

Электронды оқу құралы гиперболалық және параболалық теңдеулер үшін қойылған кері есептер теориясының негіздерімен, кейбір интегралдық геометрия есептерімен таныстырады

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап
48
126

ЭПР - спектроскопические исследования биологических отложений Каспия

Изложены результаты по применению ЭПР-спектроскопии (электронного парамагнитного резонанса) для исследования парамагнитных свойств ископаемых морских и древних животных Западного Казахстана

Мұқаба
Кітап
266
392

Курс теоретической физики

В книге рассмотрены физико-математические основы классической механики, специальной теории относительности и электродинамики

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
275
276

Оңтайландыру әдістері

Құралда амалдарды зерттеудің негізгі бөлімдері - сызықтық программалау теориясы және сызықтық емес программалау теориясы қарастырылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
291
218

Есептеу жүйесінің сенімділігі

Кітаптан ықтималдық сызбаларының негізін және есептеулерде оларды таңдай білу принциптерін, кездейсоқ шамалардың сандық параметрлерін есептеу әдістерін, ықтималдықтар теориясының шектік теоремаларын жақсы меңгеріп шығуға болады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
266
180

Электрмагниттік толқындарды тарату теориясы

Кітапқа электрмагниттік теория негіздері,Максвелл теңдеулері және электрмагниттік толқындардың бағыттау теориясының негіздері, өте жоғары жиілікті жабдықтардың құру негіздері енгізілген

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
579

Вселенная

Детская энциклопедия в занимательной форме представляет цифры и факты о планетах, Солнце, звездах, астероидах, о Млечном пути, а также о многих других существующих галактиках

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
${loading}