Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
176
214

Алаштың Ақмешіті

Сыр бойының сан ғасырлық тарихын шежіредей шертеді

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап
208
238

Батыс Қазақстан облысының тарихи-мәдени және табиғат мұралары ескерткіштері. Казталов ауданы, Памятники природного и историко-культурного наследия Западно-Казахстанской области. Казталовский район

Бұл том біріктіру арқылы Жалпақтау ауданымен қосылып қазіргі кезде облыстың ірі аудандарының бірі болып отырған Казталовка ауданына арналған

Ұсынған: Ж. Молдағалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы (Орал қ.)
Мұқаба
Кітап
377
109

Полезная ископаемая Туркестана

Вебер приводит пример того, что полезных ископаемых в Туркестане много, а именно минерального топлива, и добыча редких элементов, как золото, ванадий и радий.

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)
Мұқаба
Кітап
103
89

Нефтяные месторождения Урало-Эмбекского района

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)
Мұқаба
Кітап
1490

Атырау (бұрынғы Гурьев) облысының әкімшілік-аймақтық бөліну тарихы туралы анықтамалық (1920-2000 ж.ж.), Handbook of history of Atyrau (Former Guriev) oblast administrative and territorial division (1920-2000), Справочник по истории административно-территориального деления Атырауской (бывшей Гурьевской) области (1920-2000 г.г.)

Анықтамалықта облыстық әкімшілік-аумақтық бөлігінің өзгерістері мен елді мекендердің өзгерістері көрсетілген

Ұсынған: Атырау облысындағы мемлекеттік мұрағат
Мұқаба
Кітап
358

Кустанай: десять лет становления (1926 - 1936 гг.)

Автор пытается исследовать историю развития города Костанай за 10 лет с 1926 по 1936 гг.

Ұсынған: Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты
Мұқаба
Кітап
18
82

Парамагнетизм нефтей и пород Прикаспия

Систематизированы данные исследования парамагнетизма нефтей и пород Прикаспия

Мұқаба
Кітап
30
93

Основы метода ЭПР и его применение в химии и геологии

В монографии впервые систематически рассматривается применение метода электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) для решения геологических проблем

Мұқаба
Кітап
28
75

Физико-химический анализ парамагнетизма нефтей и пород Прикаспийской впадины

Монография посвящена физико-химическому анализу парамагнитных свойств нефтей и нефтеносных пород Прикаспийской впадины

Мұқаба
Кітап
21
56

Электронный парамагнитный резонанс нефтей месторождений Казахстана

Работа посвящена проблеме парамагнетизма нефтей Казахстана, рассмотрена сущность электронного парамагнитного резонанса (ЭПР)

${loading}