Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
199
472

Есептеу желілері

Құралда есептеу желілерін құру мәселелері, WEB беттерін құру құралдары мен тәсілдері қарастырылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
139
346

Педагогикалық информатика. Білім беруді ақпараттандыру

Оқулықта педагогикалық информатиканың теориялық негіздері қарастырылады, білім беруді ақпараттандырудың даму кезеңдерін, информатиканы оқытудың әдістемелік жүйесінің қалыптасуын, білім беру саласында педагогикалық және ақпараттық технологияларды енгізуді бейнелейтін негізгі мағлұматтар қамтылған

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
109
180

Программалау тілдерін оқыту. Delphi ортасы.

Оқу құралында Objest Pascal тілінде программа құру негіздері қарастырылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
378
365

Жүйелік программалау

Техникалық мамандықтарының компьютерлік ақпараттық жүйелерді пайдалану артықшылықтарының ерекшеліктері жан-жақты қарастырылған. Символдық программалау жүйелері сипатталып, Липс программалау тілінің барлық командалары баяндалады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
88
362

Книжная культура сельского населения Западной Сибири (конец ХІХ - начало ХХ века), Bookculture of village population of Western Siberia (late ХІХ - early ХХ century)

В книге рассматриваются малоизученные вопросы развития книжной культуры Семипалатинской и Акмолинской областей Российской империи, круга чтения сельских учителей Западно-Сибирского учебного округа

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
134

Очерки истории казахстанского Интернета

Книга посвящена истории Интернета в Казахстане. На сайтах Интернета сделана попытка раскрыть страницы появления и развития нового средства обмена информацией, ее накопления и обработки

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
794

Машиналық кескіндеме

Машиналардың құралдары, олардың тетіктерін жобалау, дайындау және сұлбалардағы, сызбалардағы, техникалық суреттердегі алғашқы нұсқадағы бұйымдардың кескінімен байланысты материалдар жинақталған

Ұсынған: Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті
Мұқаба
Кітап
678

Көне басылымдар. Құнды деректер. Аяулы есімдер

20-ғасырдың басында жарық көрген "Айқап" журналы мен "Қазақ" газетінің беттерінде жер мәселесіне және 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісіне арналып жарияланған материалдарға талдау жасалынған

Ұсынған: Нұсқабайұлы, Жарылқасын
Мұқаба
Кітап
158

Основы программирования в среде MATLAB

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)
Мұқаба
Кітап
83
75

Учебно - методический комплекс по дисциплине BKSZh 3209 "База знаний и экспертные системы"

Учебно-методический комплекс включает: учебную программу дисциплины, программы лекций, практических занятий, методические рекомендации к выполнению лабораторных работ, материалы для самостоятельной работы студентов

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
${loading}