Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
32

Ой түбінде жатқан сөз

Кітапта автордың әр жылдардағы ұлт, демография, саясат төңірегіндегі ой-толғаныстары, сараптамалық мақалалары және жолсапар очерктері қамтылған

Мұқаба
Кітап
73

Ақмола үшін айқас

Автордың әр жылдарда жазған очерктері, елімізге танымал тұлғалармен сұхбаттары, көсемсөздік мақалалары енген

Мұқаба
Кітап
451

Қазақ мәдениетінің рухани кеңістігі

Басылымда қазақ мәдениетінің рухани, этикалық, діни және әлеуметтік құндылықтарына, олардың тарихи дәуірлер арасын жалғастырушы сабақтастық рөліне және тәуелсіз Қазақстан мәдениетінің бүгіні мен болашағына мәдени-философиялық талдау жасалады

Мұқаба
Кітап
6

Қазақстан Республикасында мәдениет және ақпарат салаларын реттейтін нормативтік құқықтық актілер жинағы. Мәдениет, Сборник нормативных правовых актов, регулирующих сферы культуры и информации в Республике Казахстан. Культура

Қазақстан Республикасында мәдениет және ақпарат салаларын реттейтін нормативтік құқықтық актілер жинағы Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің құзыретіне жататын нормативтік құқықтық актілерінен тұрады

Мұқаба
Кітап
149

Қазақ мәдениетінің тарихы

Қытайдағы қазақ ұлтының тарихы, әдебиеті, діні, салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы, жартастағы суреттер сыры, руларының таңба-ұрандары - бәрі-бәрі халық мәдениетінің бұртұтас зерттеу арнасына алтын арқау болып өрілген

Мұқаба
Кітап
193

Труды по фольклору

Мұқаба
Кітап
25

Указатель книг, журнальных и газетных статей и заметок о киргизах (о казахах)

Мұқаба
Кітап
2934

Әдебиет теориясы (1960-1970 жж.)

Мұқаба
Кітап
464

Фольклор және әдебиет туралы зерттеулер

Мұқаба
Кітап
90

Көне түркі әдебиеті туралы зерттеулер

${loading}