Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
38

Үш томдық шығармалар жинағы

ХХ ғасырдың басындағы қазақ тіл білімінің дамуына елеулі үлес қосқан Т. Шонанұлының "Шала сауатты ересектер үшін оқу құралы", "Орыстар үшін қазақша әліппе", "Қазақ тілінің оқу құралы", "Сауаттан" атты еңбектері енген

Мұқаба
Кітап
20

Үш томдық шығармалар жинағы

Томға автордың "Үлкендер үшін қазақ тілінің оқұулығы", "Қазақ тілі. Грамматика мен емле", "Жаңалық (әліппе)", "Жаңалыққа жетекші" атты оқулықтары, А. Голяковскаямен бірге жазған "Емла мен оқұу" атты еңбегі және мұрағат материалдары енген

Мұқаба
Кітап
45

Үш томдық шығармалар жинағы

Томның бірінші бөліміне автордың 1926 жылы Ташкентте жеке кітап болып жарық көрген "Қазақ жер мәселесінің тарихы" атты көлемді еңбегі мен мақалалары, екінші бөліміне автордың өзі және шығармашылығы туралы материалдар жинақталған

Мұқаба
Кітап
220

Қазақ топонимдерінің типтік үлгілері

Еңбекте қазақ тіліндегі топонимжасамның барлық типологиялық модельдері қамтылған

Ұсынған: А.С.Пушкин атындағы Шығыс Қазақстан облыстық кітапханасы (Өскемен қ.)
Мұқаба
Кітап
139

Қазақ тіліндегі қысқарған сөздер

Кітапта мерзімді баспасөз беттерінде қолданылып жүрген қазақ тіліндегі қысқарған атаулар жинақталып, мысалдармен берілген. Сонымен бірге кітапта халықаралық ұйымдар мен мемлекеттік ұйымдардың, жоғарғы оқу орындары мен түрлі мекемелердің қысқарған атаулары да қамтылған

Мұқаба
Кітап
97

Өр Алтайдың жер-су аттары

Монографияда республикамыздың шығысындағы Өр Алтай (Оңтүстік Алтай) өңірінің жер-су аттарын, оның ішінде тау аттарын тілдік тұрғыда сипаттауға арналған

Ұсынған: А.С.Пушкин атындағы Шығыс Қазақстан облыстық кітапханасы (Өскемен қ.)
Мұқаба
Кітап
150

Языковые процессы и политика

В монографии даются разъяснения понятий языковая идеология, языковая политика, языковое планирование, на многочисленных примерах рассматриваются виды языковой идеологии и языковой политики, анализируются русификация и казахизация как процессы языковой гомогенизации многоязычного Казахстана

Ұсынған: Қазақстан халқы Ассамблеясы
Мұқаба
Кітап
76

Культура русской речи в билингвальном пространстве Казахстана

В данном пособии представлена общая характеристика культуры русской и казахской речи; языковые средства выражения; рассмотрен процесс функционирования языковых единиц

Ұсынған: Қазақстан халқы Ассамблеясы
Мұқаба
Кітап
107

Межкультурная коммуникация в пространстве Евразии: язык и толерантность

В сборнике обобщены материалы современного состояния межкультурной коммуникации в Евразии

Ұсынған: Қазақстан халқы Ассамблеясы
Мұқаба
Кітап
45

Полилингвальное общество в эпоху глобализации: дети, подростки, взрослые

В статьях освещаются проблемы, связанные с изучением современных языковых процессов в полилингвальном обществе, эффективном общении, использованием новых технологий в усвоении родного и неродного языков представителями различных этнических групп

Ұсынған: Қазақстан халқы Ассамблеясы
${loading}