Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
465

Материалы для СРОП по генетике

Приводятся задания для самостоятельной работы, справочная информация по основным темам курса, тестовые вопросы для самоконтроля и олимпиадные задания разного уровня сложности

Ұсынған: ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы
Мұқаба
Кітап
2653
547

"Химиялық талдау" пәнінен оқу құралы

Оқу құралында сапалық және сандық талдау әдістері, қоршаған орта құрауыштары мен техногенді өнімдерді талдаудың химиялық, физикалық-химиялық әдістері қамтылады

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап
618
429

Ғылыми, ғылыми-бұқаралық және шығармашылық еңбектер жинағы, Сборник научных, научно-популярных и творческих трудов, Collection of scientific, scientific-popular and creative works

Кейбір әсерлердің ықпалымен иттің қаны мен лимфасының белоктық құрамының және иондық құрамының өзгеруі туралы зерттеу еңбектер

Ұсынған: Павлодар облысындағы мемлекеттік мұрағат
Мұқаба
Кітап
239
147

Қан айналу және тыныс алу физиологиясынан зертханалық жұмыстар жинағы

Оқу-әдістемелік нұсқауда адам физиологиясы курсынан қан айналу және тыныс алу үрдістері бойынша жүргізілетін зертханалық жұмыстардың орындалу тәсілдері қарастырылады

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап
166
398

Жалпы және анорганикалық химия

Мұқаба
Кітап
35
119

Краткий курс по органической химии

В информативной форме представлены основные сведения по органической химии. В основу построения учебника положен принцип классификации органических соединений по функциональным группам

Мұқаба
Кітап
68
160

Органикалық еркін радикалдар

Мұқаба
Кітап
4356
3641

Клиникалық фармакология

Клиникалық фармакологияның жекелеген сұрақтары әр аурудың еміне қажетті препараттарды, олардың әсер ету ету механизмін, жанама әсерін, басқа дәрілік заттармен әсерлесуі түрінде сипатталған

Ұсынған: Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы
Мұқаба
Кітап
6096
2689

Фармакология

Фармакологияның тарихы, отандық фармакологияның дамуына үлес қосқан ғалымдар туралы мәліметтер, дәрілік заттардың жанама әсері, дәрі-дәрмектердің фармакодинамикасы, фармакокинетикасы, бір-бірімен біріктірілуі, өзара әректтесуі көрсетілген

Ұсынған: Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы
Мұқаба
Кітап
1464
1300

Адам және жануарлар физиологиясы

Ұсынған: Қамматов Қ. Қ.
${loading}