Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар
55

Научное обоснование подходов к реализации прав пациентов в Республике Казахстан в условиях реформирования здравоохранения

Цель исследования: разработка научно-обоснованных подходов и методики создания комплексной системы обеспечения прав граждан в сфере оказания медицинских услуг

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
38

Пути улучшения результатов комплексной терапии рака полости рта

Цель работы - повышение эффективности комплексной терапии рака полости рта путем оптимизации методов химиолучевой терапии

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
45

Организационно-технологическое моделирование процессов развития здравоохранения г. Алматы

Тема автореферата - повышение качества медицинских услуг в системе здравоохранения г. Алматы

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
44

Достойный труд в экономике Республики Казахстан: оценка и механизмы

Предметом исследования являются характеристики достойного труда в отечественной экономике и механизмы их обеспечения

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
37

Эффективность инвестиционных решений в стройиндустрии Республики Казахстан

Предмет исследования - совокупность организационно-экономических отношений, возникающих в процессе принятия инвестиционных решений

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
77

Телехабарлар тілі

Жұмыстың басты мақсаты - телехабарлар тілінің тілдік, стильдік сипатын анықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
41

Экономические методы управления трудовыми ресурсами в условиях индустриально-инновационного развития Казахстана (на материалах АО "НК "Қазақстан темір жолы")

Тема работы - организационно-экономические отношения, возникающие в процессе управления трудовыми ресурсами

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
87

С.Жүнісовтің драмалық шығармалары тілінің көркемдік ерекшеліктері

Жұмыстың басты мақсаты - С. Жүнісовтің драмалық шығармаларының лексика-грамматикалық ерекшеліктерін қарастыра отырып, олардың жасалу жолдарын анықтау, айшықтау және көркемдеу құралдарының қолданылу ерекшеліктеріне талдау жасау, соның негізінде қаламгердің драмалық шығармаларындағы өзіндік қолтаңбасын анықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
85

Қазақстандағы білім беру және кәсіби мамандар дайындаудағы патшалық Ресейдің отарлау саясатының салдарлары мен зардаптары (ХІХ ғ. екінші жартысы - ХХ ғасырдың басы)

Жұмыстың басты мақсаты - қазіргі таңда тәуелсіз республикамыздағы демократиялық жаңғырту үрдісі барысында ұлттық болмысымыздың тіліміз бен дініміздің орыстандырылуының салдарларын анықтау, тарихи шындық арқылы зерттеу және саралау, ғылыми негізде отарлау саясатының рухани-мәдени жүйесіндегі негізгі бағыттары мен көріністерін анықтау болды

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
35

Ұйымдар қызметінің жүйесіндегі стратегиялық контроллинг: проблемалары мен жетілдіру жолдары (ҚР материалдары негізінде)

Жұмыстың басты мақсаты - стратегиялық контроллингтің теориялық негіздерін игеру, оны жетілдіру және экономикалық дағдарыс жағдайында Қазақстан Республикасы экономикасының дамуына бейімдеу бойынша ұсыныстар әзірлеу болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
${loading}