Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар
33

Государственная энергетическая политика в контексте обеспечения устойчивого развития: мировой опыт и Казахстан (политологический анализ)

Цель исследования заключается в проведении комплексного политологического анализа государственной энергетической политики Республики Казахстан в контексте обеспечения устойчивого развития

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
19

Уголовная ответственность за порчу земли

Мұқаба
Авторефераттар
5
45

Электрондық бизнес дамуының және қызмет етуінің экономика-теориялық аспектілері

Зерттеу мақсаты Қазақстандағы электрондық бизнестің қалыптасуы мен қызмет етуіне кешендік талдау жүргізу және оның арнайы қағидаларын, сандық, сапалық сипаттамаларын анықтау арқылы өндіріс факторлары мен ғылыми-техникалық прогресс динамикасында әрі қарайғы жетілдіруге, дамытуға бағытталған теориялық-әдіснамалық, әрі ғылыми-тәжірибелік тұрғыдан негізделген өңдеулер мен ұсыныстарды айқындау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
103

Абай и Лермонтов. Переводы из Лермонтова как форма творческого восприятия Абаем наследия великого русского поэта

Посвящен исследованию поэтических переводов великого казахского поэта Абая произведений выдающегося русского поэта М. Ю. Лермонтова

Ұсынған: Ахметов Зәки Ахметұлы
Мұқаба
Авторефераттар
21

Қазақстанның батыс өлкесіндегі баспасөздің дамуы (1917-1940жж.)

Зерттеу жұмысының мақсаты. Жұмысымыздың басты мақсаты - Қазақстанның батыс өңіріндегі мерзімді баспасөз тарихын зерттеу арқылы оның даму кезеңдерін және ол арқылы 1917-1940 жылдардағы өлкеміздегі қоғамдық-саяси жағдайды, әлеуметтік-экономикалық даму мәселелерінің ерекшеліктерін анықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
18

Социально-демографические процессы в Северном Казахстане в конце ХІХ - первой четверти ХХ века

В работе исследуются социально-демографические процессы в Северном Казахстане в конце XIX - первой четверти XХ века

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
${loading}