Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар
26

Приоритеты социальной поддержки сельского населения в условиях модернизации экономики (на примере Южно-Казахстанской области)

Предметом исследования являются экономические отношения в системе социальной поддержки сельского населения

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
27

Әлеуметтік-экономикалық доминант жағдайында өнеркәсіп саласының даму стратегиясы (Оңтүстік Қазақстан облысы материалы негізінде)

Зерттеу мақсаты: Оңтүстік Қазақстан облысы дамуының жай-күйін жан-жақты зерттеу негізінде өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз етуде өнеркәсіп өндірісі тетіктерінің дамуын жетілдіру бойынша теориялық негіздемелер және ғылыми-тәжірибелік тұрғыдан ұсыныстар дайындау болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
27

ХІХ ғасырдың екінші жартысы - ХХ ғасырдың басындағы Оңтүстік Қазақстан өңіріндегі сауда жүйесінің дамуы (Сырдария облысы материалдарының негізінде)

Зерттеу мақсаты: 1850-1917 жж. аралығындағы Қазақстанның оңтүстік аймағындағы сауда жүйесінің қалыптасу және даму тарихын кешенді зерттеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
25

Обеспечение конкурентоспособности предприятий АПК (на материалах Южно-Казахстанской области)

Пособие посвящено разработке и реализации методологических подходов в формировании конкурентных преимуществ предприятий агропромышленного комплекса

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
44

Стратегия развития агропромышленного производства в новых экономических условиях (на материалах Южно-Казахстанской области)

Мұқаба
Авторефераттар
15

Проблемы бедности сельского населения: тенденции и пути снижения (на материалах Южно-Казахстанской области)

Мұқаба
Авторефераттар
48

Совершенствование управления и организация учета инвестиционной деятельности (на материалах строительных предприятий Южно-Казахстанской области)

Изучение основных форм управления инвестиционно-строительной деятельностью в экономически развитых странах

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
27

Активизация потенциала некоммерческого сектора экономики в социальной защите населения Республики Казахстан: проблемы, опыт, перспективы (на материалах Южно-Казахстанской области)

Автореферат посвящен вопросам развития системы социальной защиты населения с участием некоммерческого сектора

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
26

Совершенствование механизма управления инвестиционным потенциалом региона (на материалах Южно-Казахстанской области)

Автореферат посвящен экономике Южно-Казахстанской области и ее инвестиционному потенциалу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
29

Патшалық Ресейдің Оңтүстік Қазақстанды жаулауы: әскери - отарлық әкімшілік пен жергілікті халық арасындағы қатынас (ХІХ ғ. ІІ ж -ХХ ғ. бас кезі)

XIX ғасырдың II жартысынан бастап ХХ ғасырдың бас кезіне дейінгі Оңтүстік Қазақстандағы патшалық Ресейдің әскери-отарлық әкімшілігі мен жергілікті халық арасындағы қатынастың деректік материалдар негізінде, жаңа көзқарастар тұрғысында талдай отырып зерттеу, оны обьективті түрде ашып көрсету диссертацияда басты мақсат етіліп қойылды

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
${loading}