Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар

Қазақ диаспорасының әлеуметтік-мәдени ерекшеліктері

Мақсаты: қазақ диаспорасының қалыптасуы мен әлеуметтік мәдени дамуының философиялық қырларын анықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Маршал Әбдіхалықовтың әдеби мұрасы

Жұмыстың негізгі мақсаты - М. Әбдіхалықовтың әдеби мұрасын тұтас және жан-жақты зерттеп, идеялық-көркемдік болмысын, қаламгердің ерекшелігін публицистикасы, прозалық шығармалары негізінде ашып, тақырыптық-идеялық ізденістері мен жанрлық сипатын, стильдік-тілдік ерекшеліктерін байыптау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Гуманистік дүниетанымның әлеуметтік-мәдени негіздері

Жұмыстың мақсаты: Гуманистік дүниетанымның мәнін ашу, идеялық-құндылықтық негіздерін және болашағын әлеуметтік философиялық тұрғыдан негіздеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Қазақ баспасөзіндегі оралмандар мәселесі: тарихи талдау (1991-2009 жж.)

Қазақ диаспорасының тарихи отаны Қазақстанға оралуы тарихын бүгінгі тарих ғылымы талабына сай, жаңа методологиялық көзқарас тұрғысынан талдау жасай отыра, баспасөзде оралмандар мәселесінің қозғалуын зерделеу басты мақсат болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Тамақ өнеркәсібіндегі кәсіпорындардың өндірістік қызметтерінің эконометриялық модельдері (БҚО тамақ өндіретін кәсіпорындар бойынша)

Еңбектіңмақсаты: тамақ өнеркәсібіндегі кәсіпорындардағы өндірістік процестер мен қызметтерді сипаттайтын және оның тиімділігін арттыруға бағытталған экономикалық-математикалық модельдерді тұрғызу әрі оларды жетілдіру болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Қазақстандағы азаматтық қоғамды қалыптастырудың негіздеріне әлеуметтік-философиялық талдау (Мұстафа Шоқай шығармашылығы бойынша)

Жұмыстың мақсаты: әлемдік философиялық ой мен М. Шоқай шығармаларындағы азаматтық идеяларының қазіргі Қазақстандағы демократиялық қоғам құрудың әлеуметтік-рухани үндестігін зерттеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Көпнысаналы модельдердің көмегімен ауыл шаруашылық кешенінің орнықты дамуын бағалау

Жұмыстың мақсаты: нарықтық тәуекелділік жағдайында ауылшаруашылығын орнықты дамыту жобаларын көпмақсатты оптимизациялық модельдер жасау арқылы бірнеше критерий бойынша талдау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

"Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің инновациялық түрлерін жетілдірудің нарықтық механизмдері"

Мақсаты: Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің инновациялық түрлерін жетілдірудің нарықтық механизмдерін дамуы мен тиімді қызмет атқаруын қалыптастыруда ілімдік-әдістемелік және тәжірибелік негізін тұжырымдау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Қой ценурозын ерте анықтаудың иммунологиялық және патоморфологиялық әдістері

Мақсаты: қой ценурозын ерте балау үшін тікелей емес гемагглютинация реакциясына антигендік диагностикум дайындап өндіру және патоморфологиялық өзгерістерін анықтап, олардың нәтижелерін өндіріске ұсыну

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Қазақ және араб тілдеріндегі поэтикалық сөз-образдар

Қазақ және араб тілдеріндегі поэтикалық сөз-образдардың жасалу механизмдерін зерделей отырып, тілдік образдар жүйесінде орын алатын ұлтаралық поэтикалық іргелестіктің негізгі себептерін ашу, соның негізінде қазақ және араб халықтарының мәдени құндылықтарының ортақ соның негізінде қазақ және араб халықтарының мәдени құндылықтарының ортақ тұстары мен өзіндік ерекшеліктерін таныту

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
${loading}