Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар
34

Коррекція и профілактика відхилень основних показників гомеостазу у хворих,оперованих з приводу абдомінальних кровоточ

Мұқаба
Авторефераттар
37

Керування станом гірського масиву при захисті природних і інженерних объектів ввід сейсмічних впливів

Мұқаба
Авторефераттар
31

Стуктурно-енергетичні основи експлуатаційного зміцнення поверхонь тертя ковзання деталей машин

Мұқаба
Авторефераттар
34

Формування педагогічних знань і вмінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання компютерних дисциплін

Мұқаба
Авторефераттар
31

Психологічні засоби розвитку креативності майбутніх учителів філологічного профілю

Мұқаба
Авторефераттар
40

Интенсификація навчання грамматики французькоі мови на 1курсі техніческого вузу

Мұқаба
Авторефераттар
37

Стан антиоксидантних ферментів крові у дітей, які зазнали діі іонізуючого випромінювання внаслідок аваріі на ЧАЕС

Мұқаба
Авторефераттар
41

Метод адаптивноі коррекціі інтерферометричних даних за даними іоносферного моніторингу

Мұқаба
Авторефераттар
25

Формування системи рекомендаційних бібліографічних посібників для дітей в Украіні

Мұқаба
Авторефераттар
29

Теоретичні основи проектування системи морського транспортування газів

${loading}