Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар
25

Організаційно-економічне обгрунтування високоефективного розвитку відокремлених виробничо-обслуговуючих формувань в аграрному секторі Украйіни

Мұқаба
Авторефераттар
24

Економічні аспекти управління витратами на підприемствах залізничного транспорту

Мұқаба
Авторефераттар
21

Подавление неканонических гармоник входного тока тиристорных выпрямителей средствами микропроцессорного управления

Мұқаба
Авторефераттар
30

Удосконалення фінансово-кредитных відносинь в АПК Криму

Мұқаба
Авторефераттар
23

Методика формування пізнавальноі самостійності студентів технічних спеціальностей в процесі вивчення інформаційно-комунікативних технологій

Мұқаба
Авторефераттар
21

Формування психологiчноi готовностiмайбутнiх аудиторiв до професiйноi дiяяльностi

Мұқаба
Авторефераттар
24

Удосконалення елементiв технологii вирощування гiбридiв кукурудзи та iх батькiвських форм в пiвнiчному степу украiни

Мұқаба
Авторефераттар
22

Розробка тактико-технічних рішень, направлених на захист особового складу пожежників, що захищають об"екти з іонізуючим випромінюванням

Мұқаба
Авторефераттар
21

Організаційно-економічний механізм формування конкурентноі стратегіі підприемства (на прикладі ринку вибухозахищеного електроустаткування)

Мұқаба
Авторефераттар
34

Методика формування математичного мислення студентів технічного університету в процесі вивчення дисципліни "теориія коливань"

${loading}