Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар
76

Геополітичне і геоекономічне позиціонування України у стиковій зоні Балто-Чорноморсько -Каспійського простору

Мета дослідження - оцінка геополітичного та геоекономічного положення України у Балто-Чорноморсько-Каспійському просторі, розроблення теоретико- методологічних засад і методики суспільно-географічної та політико-географічної оцінки геополітичних стикових зон

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
68

Трансформація територіальноі організаціі АПК Херсонського регіону в сучасних умовах

Диссертационная работа посвящена проблеме исследования трансформации и выявлению тенденций современного развития территориальной организации АПК Херсонской области

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
61

Ресурсна політика комерційних банків в умовах ринкових перетворень економіки України

Метою роботи с обгрунтування теоретичних засад організації банками роботи з формування ресурсної політики, яка б забезпечувала нарощування та якісну структуру ресурсів банківських установ України

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
70

Розсіяння електромагнітних хвиль на викривлених екранах скінченної товщини і діелектричних обтікачах антен

У роботі розглянуто задачу дифракції монохроматичної електроманітної хвилі викривленим ідевльно провідним екраном скінченної товщини

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
87

Формування когерентних зображень за допомогою наземных шумових радарів з синтезованою апертурою

Мета дослідження - розвинення теоретичних та експериментальних методів формування когерентних зображень і інтерферограм за допомогою наземних шумових РСА сантиметрового та міліметрового діапазонів та їх аналіз і експериментальна реалізація

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
75

Принципи архітектурно-планувальної організації навчально-тренувальних баз футбольних клубів

Мета дослідження - виявления принципів архітектурно-планувальної організації навчально-тренувальних баз футбольних клубів, розробка рекомендації щодо вдосконалення їхньої архітектурно-планувальної та функціонально-просторової організації

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
67

Архітектурно-планувальна реконструкція центральних сіл первинної системи розселення

Мета дисертаційної роботи - розробити принципи, методи та прийоми архітектурно-планувальної реконструкції центральних сіл первинної системи розселения в нових соціально-економічних умовах

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
73

Особливості формування спеціальних типів житла для бездомних

Мета досліджения: розробити типологію житла для бездомних у діапазоні від житлової кімнати до спеціалізованих будинків і принципів їх розміщення в структурі житлового фонду

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
85

Ярмаркове дійство у творчості російських композиторів: Образність. Драматургія

В работе представлена картина освоения "ярмарочного инструментария", прослеживается общая картина различных сторон ярмарочного действия в процессе исторического развития русской музыки

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
${loading}