Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар

Ежелгі Қазақстан тарихының тарихнамасы (палеолиттен ерте орта ғасырларға дейін)

Зерттеу жұмысының мақсаты - ежелгі Қазақстан тарихын зерделеген еңбектерге тарихнамалық талдау жүргізіп, алынған нәтижелері мен ғылыми жетістіктерін саралау болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Клинико-эпидемиологическая характеристика эпилепсии в городе Астана с оценкой качества жизни больных и обоснованием путей оптимизации оказания специализированной медицинской помощи

В работе представлена эпидемиологическая характеристика эпилепсии в г. Астане. Предложены пути оптимизации оказания противоэпилептической помощи

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Ақмола облысының уран өндіретін өңірілерінде тіршілік ететін тышқан тәріздес кемірушілерді цитогенетикалық зерттеу

Жұмыс мақсаты - Ақмола облысының уран өндіретін аймағында мекендейтін тышқан тәріздес кемірушілердің тіршілік ету ортасының радиациялық жағдайын зерттеу және оларға әсер ететін техногендік ластанудың цитогенетикалық салдарын бағалау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Ауыл әлеуметтік инфрақұрылымын инновациялық негізде дамыту механизмі (Ақмола облысының деректері негізінде)

Зерттеу жұмысының мақсаты - ауылдың әлеуметтік инфрақұрылымының біртұтас жүйесін құру мен оны инновациялық негізде дамытудың механизмін қалыптастыру бойынша тиісті ұсыныстар дайындау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Эффективность осенней плоскорезной обработки почвы под ячмень и овес на южных карбонатных черноземах Целиноградской области

Мұқаба
Авторефераттар

Агротехническая оценка зернопаровых севооборотов на южных карбонатных черноземах Целиноградской области

Мұқаба
Авторефераттар

Водоиспытание и изучение элементов агротехники возделывания однолетних трав в Целиноградской области

Мұқаба
Авторефераттар

Влияние способов посева,густоты стояния растений и орошения на урожай кукурузы в Целиноградской области

Мұқаба
Авторефераттар

Система обработки целинных южных карбонатных черноземов под пшеницу в Целиноградской области

Мұқаба
Авторефераттар

Опыт изучения пиемов почвозащитной обработки южных карбонатных черноземов в Целиноградской области

${loading}