Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар
126

Көмір саласының құрылымын қайта құру тиімділігі және оның іске асырылу механизмі (Екібастұз көмір бассейн мысалында)

Мұқаба
Авторефераттар
95

Былқылдақ суқоймасынан (Павлодар қ.) бөліп алынған микробалдырлардың сынап иондарын детоксикациялаудағы ролін зерттеу

Мұқаба
Авторефераттар
83

Совершенствование институционального партнерства в общественном секторе Республики Казахстан (на материалах социальной сферы Павлодарской области)

Мұқаба
Авторефераттар
107

Совершенствование организационно-экономических механизмов развития рынка медицинских услуг (на материалах Павлодарской области)

Мұқаба
Авторефераттар
69

Совершенствование механизмов реализации стратегии индустриально-инновационного развития экономики (на материалах промышленности Павлодарской области)

Мұқаба
Авторефераттар
169

Социально-культурное развитие диаспор Северо-Восточного Казахстана в 1937-2005 гг. (на материалах Павлодарской области)

Целью исследования является изучение социально-культурного развития диаспор Северо-Восточного Казахстана на примере Павлодарской области

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
154

Политическое участие граждан Республики Казахстан: состояние и перспективы развития (на примере Павлодарской области)

Работа посвящена основным теоретическим и практическим проблемам политического участия граждан в современных условиях развития Республики Казахстан

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
180

ВИЧ-инфекция у женщин: клинико-иммунологические аспекты и совершенствование медицинской помощи (на примере Павлодарской области)

Цель работы - изучение клинико-эпидемиологических и иммунологических особенностей течения ВИЧ-инфекции у женщин

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
133

Совершенствование экономических взаимоотношений сельхозформирований с перерабатывающими и сбытовыми структурами (на примере Павлодарской области)

Целью диссертационной работы является разработка методических и практических рекомендаций по совершенствованию экономических взаимоотношений между предприятиями различных сфер агропромышленного комплекса

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
152

Өнеркәсіп кәсіпорындарында тиімді менеджментті пайдалану (Павлодар облысының көмір өндіретін кәсіпорындарының материалдары бойынша)

Диссертациялық еңбектің мақсаты - өндіріс кәсіпорнын басқару қызметінің әдістемелік және тәжірибелік мәселелеріне әсер ететін тиімді менеджментті негіздеу және ұсыныстар қалыптастыру

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
${loading}