Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар
83

Жер ресурстарын пайдаланудың экология-экономикалық тиімділігін арттыру (Алматы облысы мысалында)

Зерттеудің мақсаты: нарық жағдайында экология-экономикалық талаптарды ескере отырып, өнімділігі төмен ауыл шаруашылық жерлерін құнарландырудың экология-экономикалық тетіктерін жетілдіру туралы ұсыныстар енгізу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
95

"Қой шаруашылығындағы шығындар есебі мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялауды жетілдіру" (Алматы облысының мәліметтері негізінде)

Зерттеу мақсаты: нарықтық қатынастар жағдайында қой шаруашылығында шығындар есебі мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялауды, осы саладағы ішкі аудит пен талдауды зерттеу және оларды әрі қарай жетілдіруге байланысты ұсыныстар беру

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
81

Автокөлік логистикасының техникалық сенімділігін тиімдендіру (Алматы қаласы жағдайында)

Диссертациялық зерттеудің басты мақсаты автокөлік логистикасының техникалық сенімділігін қамтамасыздандыру арқылы автокөлікпен жүк тасымалдау тиімділігін арттыру болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
103

Ауыл шаруашылығы саласындағы кооперацияны дамыту жолдары (Алматы облысы мысалында)

Зерттеу мақсаты кооперативтің теориялық әдіснамалық аспектілерін негізге ала отырып, зерттелетін аймақтың әлеуметтік-экономикалық жағдайына сай қолданатын, ауылшаруашылығы кооперативінің ұйымдық-экономикалық механизімін жетілдіру арқылы экономикалық тиімді ұсыныстар жасау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
39

Алматы облысының шөлді-дала аймағында жоңышқаның ескі егістерін суармалы жағдайда күтім жасау тәсілдері

Мұқаба
Авторефераттар
46

Ауыл шаруашылық құрылымдары өнімдерінің бәсекелестік қабілеттілігін арттыру (Алматы облысы материалдары негізінде)

Мұқаба
Авторефераттар
52

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында өндірісті диверсификациялау (Алматы облысының материалдары негізінде)

Диссертациялық жұмыстың негізгі мақсаты - жаһандану және халықаралық қатынастардың даму жағдайында аграрлық өндірістегі диверсификациялаудың ғылыми негіздерін қорыту, оның ауыл шаруашылығы құрылымдары өндірісіндегі ұтымды бағыттарын бағдарлау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
57

Сүт және сүт өнімдерін өндіру тиімділігін арттырудың ұйымдастырушылық-экономикалық негіздері (Алматы облысының мысалында)

Мұқаба
Авторефераттар
44

Жастарды жұмыспен қамту жүйесін басқаруды жетілдіру жолдары (Алматы облысы материалдары негізінде)

Мұқаба
Авторефераттар
34

Ауыл шаруашылығында кәсіпкерлер жүйелерін дамытудың мәселелері (Алматы облысының мәліметтері бойынша)

${loading}