Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар
85

Развитие экономического механизма хозяйствования агроформирований (на материалах Алматинской области)

Целью работы является проведение комплексного анализа экономического механизма хозяйствования сельскохозяйственного формирований Алматинской области

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
83

Жер ресурстарын пайдаланудың экология-экономикалық тиімділігін арттыру (Алматы облысы мысалында)

Зерттеудің мақсаты: нарық жағдайында экология-экономикалық талаптарды ескере отырып, өнімділігі төмен ауыл шаруашылық жерлерін құнарландырудың экология-экономикалық тетіктерін жетілдіру туралы ұсыныстар енгізу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
95

"Қой шаруашылығындағы шығындар есебі мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялауды жетілдіру" (Алматы облысының мәліметтері негізінде)

Зерттеу мақсаты: нарықтық қатынастар жағдайында қой шаруашылығында шығындар есебі мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялауды, осы саладағы ішкі аудит пен талдауды зерттеу және оларды әрі қарай жетілдіруге байланысты ұсыныстар беру

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
81

Автокөлік логистикасының техникалық сенімділігін тиімдендіру (Алматы қаласы жағдайында)

Диссертациялық зерттеудің басты мақсаты автокөлік логистикасының техникалық сенімділігін қамтамасыздандыру арқылы автокөлікпен жүк тасымалдау тиімділігін арттыру болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
103

Ауыл шаруашылығы саласындағы кооперацияны дамыту жолдары (Алматы облысы мысалында)

Зерттеу мақсаты кооперативтің теориялық әдіснамалық аспектілерін негізге ала отырып, зерттелетін аймақтың әлеуметтік-экономикалық жағдайына сай қолданатын, ауылшаруашылығы кооперативінің ұйымдық-экономикалық механизімін жетілдіру арқылы экономикалық тиімді ұсыныстар жасау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
91

Формирование и развитие плодоовощного рынка (на материалах Алматинской области)

Целью диссертационной работы является разработка методических и практических рекомендаций по развитию отечественного рынка овощей и плодово-ягодной продукции

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
70

Развитие рекламно-коммуникативной деятельности в условиях рынка (на материалах ресторанного бизнеса г. Алматы)

Работа посвящена вопросам развития рекламных коммуникаций в сфере ресторанного бизнеса Республики Казахстан

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
66

Инновационное развитие предпринимательства в АПК (на материалах Алматинской области)

Работа посвящена разработке научно-методических и организационно-практических положений по управлению инновационными процессами предпринимательства

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
67

Теория и практика обеспечения безопасности дорожного движения на магистральных улицах (на примере городов Астана и Алматы)

Пособие посвящено обеспечению безопасности дорожного движения на магистральных улицах

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
${loading}