Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар
65

Арал өңірінде табиғи-шаруашылық кешенді экологиялық орнықты дамытудың ғылыми негізі

Мұқаба
Авторефераттар
87

Использование возвратных вод для орошения гибридных тополей и люцерны в условиях Приаралья

Мұқаба
Авторефераттар
432

Түркі тілдеріндегі сингармониялық варианттар мен параллельдер

Мұқаба
Авторефераттар
76

Оценка иммуногенетического статуса детей , проживающих в регионе экологического бедствия Приаралья

Мұқаба
Авторефераттар
105

Қазақ фразеологизмдерінің стильдік саралануы

Мұқаба
Авторефераттар
69

Сот-тергеу, әкімшілік органдары кеңстік зорлық-зомбылық шараларын жүзеге асырушы: тарихы және сабақтары (1925-1932 жылдар)

Мұқаба
Авторефераттар
62

Қазақстан Республикасындағы шағын кәсіпкерлік дамуының қазіргі жағдайы және халықаралық бағалау жүйесіндегі оның рейтингін жоғарылату жолдары

Мұқаба
Авторефераттар
16
47

Клинико-патогенетические особенности хронического тубулоинтерстициального поражения почек у детей Приаралья

Мұқаба
Авторефераттар
237
99

Клинико-патогенетические особенности хронического тубулоинтерстициального поражения почек у детей Приаралья

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
63

Клинико-лабораторная характеристика гнойно-воспалительных заболеваний у детей Казахстанского Приаралья и пути оптимизации лечебной тактики

${loading}