Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар
94

ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы солтүстік қазақстанның қоғамдық - саяси өмірі

Мұқаба
Авторефераттар
81

Системы обработки паров под посев яровой пшеницы на обыкновенных карбонатных черноземах Северо-Казахстанской области

Мұқаба
Авторефераттар
107

Проблемы занятости населения в сельскохозяйственных формированиях (на материалах Северо-Казахстанской области)

Целью исследования, является разработка научно-обоснованных предложений и рекомендаций по совершенствованию регулирования занятности сельского населения и рынка аграрного труда

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
111

Совершенствование системы управления сбытом сельскохозяйственной продукции (на материалах Северо-Казахстанской области)

Объектом исследования выступают совокупность экономических и организационных проблем возникающие в системе управления сбытом сельскохозяйственной продукции региона

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
154

Ұлттық мектептер мен мұғалім кадрларының тың игеру жылдарындағы тағдыры (Солтүстік Қазақстан өңірі мысалында 1954-1970 жж.)

Жұмыс мақсаты: тың және тыңайтылған жерлерді игеру кезінде Көкшетау, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Целиноград облыстарында қалыптасқан білім беру жүйесін экономикалық, әлеуметтік, мәдени салаларында болған өзгерістермен сабақтастыра талдау жасау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
100

Солтүстік Қазақстан өңірінде өсірілетін қазақтың құйрықты қылшық жүнді қозыларының өнімділігін арттырудың технологиясы

Мұқаба
Авторефераттар
94

Аумақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуының қаржылық аспектілері (Солтүстік Қазақстан материалдары негізінде)

Мұқаба
Авторефераттар
84

Влияние биологически активных веществ на повышение воспроизводительной функции коров в условиях Северо-Казахстанской области

Мұқаба
Авторефераттар
97

Разработка региональной системы обращения с твердыми бытовыми отходами (на примере Северо-Казахстанской области)

Мұқаба
Авторефераттар
83

Роль кооперации в развитии агропромышленного комплекса (на материалах Северо-Казахстанской области)

${loading}