Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар
19

Қазақ әдебиетіндегі автор мен тыңдаушы (XV-XVIII ғғ.)

Қазақ әдебиеттану тарихында алғаш рет автор мен тыңдаушы мәселесіне арналып отырған зерттеу мәселелері берілген

Ұсынған: С.Сейфуллин атындағы Алматы облыстық әмбебап кітапханасы (Талдықорған қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Қазақстан Республикасында тұрғын үй және коммерциялық жылжымайтын мүліктер рыногының қалыптасуы мен дамуы

Жұмыстың басты мақсаты - тұрғын үй және коммерциялық жылжымайтын мүліктер рыногының қалыптасуы мен дамуының теориялық және әдістемелік негіздерін зерттеу мен талдау нәтижесінде тәжірибелік бағыттарын анықтап, ғылыми негізделген ұсыныстар жасау болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
1057
373

Метацидпен өңделген бентонитпен Сырдария суын ауыр металл иондары мен бактериялардан тазалау

Ғылыми жұмыста Сырдария суын ауыр металл иондары және патогенді микроағзалардан тазалау үшін бактерицидтік полимерметацид пен Таған кен орнының бентонид сазын модифицирлеу негізінде сорбент алу мүмкіндігі қарастырылады

Ұсынған: Ә.Тәжібаев атындағы Қызылорда облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы
Мұқаба
Авторефераттар
20

Географические основы обеспечения водной безопасности природно-хозяйственных систем Республики Казахстан

Данная работа посвящена устойчивому водообеспечению природно-хозяйственных систем Республики Казахстан в условиях ожидаемых изменений поверхностных водных ресурсов

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
55

Ақындық дәстүр және Сәттіғұл Жанғабылов шығармашылығы

Мақсаты: С. Жанғабыловтың шығармашылық өмірбаяны мен ақындық дәстүрмен байланысты тұстарын айқындау; шығармаларының жанрлық ерекшеліктерін сараптап, ғылыми айналымға қосу; ақын толғаулары мен жыраулық поэзия арасындағы ұқсастықтың басты себептері мен сипаттарын саралау, ақынның қазақ әдебиеті тарихындағы алар орнын айқындау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
14

Оценка и управление профессиональным риском для здоровья работающих при подземной добыче хромовой руды

Цель исследования- оценка профессионального риска для здоровья и разработка рациональной системы мероприятий по его управлению на основе дифференцированного механизма профилактики и социальной защиты работников при подземной добыче хромовой руды

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
12

Влияние беременности и родов на течение туберкулеза легких

Цель исследования : Изучить влияние беременности на течение туберкулеза на современном этапе и разработать лечебно- профилактические мероприятия, направленные на улучшение выявления туберкулеза у беременных и женщин в послеродовом периоде

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
50

Гигиена труда на современных тепловых электроцентралях (на примере ТЭЦ г. Алматы)

Цель исследования: Гигиено-физиологическая оценка трудового процесса и его влияние на организм и состояние здоровья рабочего населения основных профессий, занятых в современных производственных теплоэлектроцентралях г. Алматы, с разработкой и обоснованием медико-профилактических мероприятий

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
52

Комплексная оценка состояния здоровья детей Приаралья

Цель исследования: Провести сравнительный анализ состояния здоровья детей Приаралья (г. Аральск) по результатам комплексного медицинского, психологического, цитогенетического и иммунологического исследования с определением социально-экономического статуса и эмоционального напряжения детей и взрослых членов их семей

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
46

Аумақтық экономикалық жүйелердің бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату (Оңтүстік Қазақстан облысы мысалында)

Зерттеу мақсаты: аймақтық құрылымдардың бәсекеге қабілеттілігін бағалау жүйесін қалыптастыру, бәсекеге қабілетті аумақтық құрылымдарды құрудағы инновациялық тұжырымдарды пайдалану

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
${loading}