Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар
96

Темірбек Жүргеновтің әдеби мұрасы

“1920-30-жылдарда Казақстанньң мәдени-ағарту саласының дамуындағы Темірбек Жүргеновтің рөлі“ деп аталатын бірінші тарауда Т. Жүргеновтің өмір жолы, қоғамдық-адами қызметі оның каламгерлік, әдеби сыншылық қызметімен тығыз бірлікте және бүрын ғылыми айналымға түсіруге уақыт талабы мүмкіндік бермей келген тың деректер негізінде жаңаша пайымдалған

Ұсынған: Иманғалиев Бауыржан Сабитұлы
${loading}