Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар
34

Ауылдық елді мекендердің дамуына көші-қонның әсер ету үдерісін басқару (Жамбыл облысы мысалында)

Зерттеу мақсаты: көші-қонның ауылдық аймақтардың экономикалық даму жағдайына әсерінің ілімдік-әдістемелік негіздерін, оның мәні мен себептерін анықтау және көші-қон ағымын басқару жөніндегі шаралардың тиімді бағыттары бойынша теориялық-әдістемелік ұсыныстар жасау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
29

Совершенствование управления логистическими затратами на предприятиях по производству строительных материалов (на материалах Жамбылской области)

Работа посвящена процессу формирования логистических затрат и совершенствования управления логистическими издержками

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
31

Формирование и развитие интеграционных систем в сельском хозяйстве (на примере Жамбылской области)

Объектом исследования являются интегрированные формирования, сельскохозяйственные организации различных организационно-правовых форм Жамбыльской области

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
18

Совершенствование механизма функционирования и развития малого и среднего бизнеса в аграрном секторе экономики (на материалах Жамбылской области)

Целью исследования диссертационной работы является выявление экономической сущности и содержания малого и среднего агробизнеса, разработка комплекса мер, направленных на организационно-хозяйственные, экономические и управленческие решения

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
15

Құс өндірісін инновацияның негізінде дамыту және оның бәсекелестік қабілетін көтеру (Жамбыл облысы материалдары бойынша)

Зерттеу мақсаты: ауыл шаруашылығындағы құс өнімдерінің бәсекеге қабілетін арттыру тетіктерін негіздеу болып саналады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
${loading}