Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар
52

Қаратау сырты - Мойынқұм аймағында жакет елтірілі типті қара түсті қаракөл қойларының әр түрлі популяцияларын зоотехникалық бағалау

Зерттеудің мақсаты - жакет типті қаракөл қойларын жайылымдық жағдайына байланысты өнімділік көрсеткіштері мен белгілерін салыстырмалы түрде зерттеп зоотехникалық бағалау арқылы олардың өнімділігін жоғарылатудың негізін қалау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
49

Микро и наноминералы дисперсных руд ванадиеного бассейна Большого Каратау

Мұқаба
Авторефераттар
54

Мойынқұм аймағының Қаратау іргесінде өсірілетін сұр түсті бұхар тұқымішілік қаракөл ұрпақ сапасы

Зерттеудің басты мақсаты - Мойынқұм аймағының Қаратау іргесінде өсірілетін әр түрлі елтірілік типіндегі сұр түсті бұхар тұқымішілік қаракөл қойларының өсіп-жетілуі, өнімділік және биологиялық ерекшеліктерін салыстырмалы түрде зерттеп, шаруашылыққа қажетті құнды белгілер бойынша бағытты түрде жұптау жұмыстарын жүргізу арқылы қажетті елтірілік тип пен реңдеріндегі қаракөл алудың тиімді тәсілін анықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
69

Комплексная переработка доломитизированного сырья Каратау в соединения многофункционального назначения

Целью работы является разработка научных основ переработки магнийсодержащих руд фосфоритоносного бассейна Каратау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
56

Создание безотходной технологии переработки природного и вторичного сырья бассейна Каратау на целевые продукты

Работа посвящена исследованию научных и технологических основ создания безотходной технологии переработки природного и вторичного сырья

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
62

Күнгей Қаратау аймағында өсірілетін қазақтың қылшық жүнді қойларының өнімділік және биологиялық ерекшеліктері

Жұмыстың мақсаты: Күнгей Қаратау аймағында өсірілетін қазақтың қылшық жүнді қойларының өнімділік және биологиялық ерекшеліктерін, өнімділік көрсеткіштері мен белгілерін салыстырмалы түрде зерттеу, зоотехникалық бағалау, іріктеулер және әр түрлі жұптаулар жүргізу арқылы тез жетілу қабілеттіліктеріне ие малдарды аңықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
37

Разработка сорбционной технологии извлечения ванадия и урана из кварцитов в Каратау

Мұқаба
Авторефераттар
39

Қаратау өңіріндегі қабырға бұйралы қаракөл қойларының селекциялық белгілерінің жұптастыру типіне байланысты өзгергіштігі

Мұқаба
Авторефераттар
42

Қаратау-Мойынқұм аймақтық жағдайында елтірі бағытындағы қойларды құйрық пішіні бойынша сұрыптау нәтижелері

Мұқаба
Авторефераттар
41

Разработка процессов и технологических установок для термической обработки фосфоритов Каратау

${loading}