Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар
58

Теңіз порттарын дамытудағы инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділігі (АХТСП мәліметтері мысалында)

Диссертациялық зерттеудің мақсаты - Ақтау теңіз портын дамыту және кеңейту мақсатындағы инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау бойынша ғылыми-теориялық, тәжірибелік және әдістемелік ұсыныстар жасау және оларды ғылыми негіздеу табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
64

ХХ ғасыр басындағы татар баспасөзі - Қазақстан тарихының дерек көзі

Зерттеу мақсаты: ХХ ғасыр басындағы татар баспасөзі материалдарын сол кезеңдегі Қазақстан тарихының дерек көзі ретінде талдау және ғылыми айналымға тарту болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
60

XVI-XVIII ғғ. қазақ-орыс қарым-қатынастары мәселелеріне жаңа тарихнамалық көзқарас

Зерттеу мақсаты: XVI-XVIII ғғ. Қазақ хандығы мен орыс мемлекеті арасындағы қарым-қатынастардың отандық және шетелдік тарихнамада пайымдалуының негізгі бағыттарын, тақырыптық аясын, мазмұны мен көзқарастар эволюциясын, жетістіктері мен кемшіліктерін анықтау болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
45

Ұлттық экономиканың жаһандануы жағдайындағы кәсіпкерлік және ссудалық капиталдың халықаралық мобильділігі: теориясы, әлемдік тәжірибесі және реттеу проблемалары

Зерттеу мақсаты: әлемдік экономиканың жаһандануы жағдайында қаржы капиталының халықаралық мобильділігінің зерттелу тәжірибесіне сүйене отырып, Қазақстан экономикасына кәсіпкерлік және ссудалық капитал тарту мәселелерін басқару-реттеудің ғылыми және әдіснамалық негіздерін жасау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
44

Күрделі аралас ферриттер, манганиттер, висмутиттердің синтезі, құрылысы мен термодинамикалық көрсеткіштері

Зерттеу мақсаты: R-MeII-Bi-O, Bi-MeII-MIII-O (мұндағы, R-сирек-жер элементтері, ал MeII-сілтілік-жер элементтері, MeIII-марганец және темір) жүйесінде пайда болатын, бұрын зерттелмеген қосылыстарды синтездеу және олардың рентгенографиялық, термохимиялық, термодинамикалық көрсеткіштерін және кейбір физикалық қасиеттерін зерттеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
122

Қазақ драматургиясы Рымғали Нұрғали зерттеулерінде

Жұмыс мақсаты: академик Р. Нұрғалидың қазақ драматургиясының тарихын, теориясын, жанрлық жүйесін, поэтикасын, даму үрдісін зерттеген еңбектерінің ғылыми маңызын анықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
268

Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ прозасының көркемдік әлемі (повестер мен әңгімелер)

Мақсаты: Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ прозасындағы соны тақырыптық ізденістер мен жанрлық-поэтикалық үрдістерді ғылыми тұрғыдан зерделеу арқылы прозалық шығармалардағы авторлық таным, стильдік даралық пен ортақ тақырыптық сипаттарды айқындау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
71

Жетісу облысындағы қазақ және қырғыз халықтарының 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісі

Жетісудағы қазақ және қырғыз халықтарының 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісін мұрағат құжаттары мен материалдарын, көтерілісті көзімен көрген куәгерлердің естеліктері дерек ретінде ғылыми айналымға тартып, осы уақытқа дейін жарық көрген ғылыми зерттеу еңбектерге сүйене отырып оны тарихи объективтілік тұрғыдан талдау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
51

Разработка информационной системы поддержки принятия решений по проведению наладочных и перспективных мероприятий в теплоснабжающих системах мегаполисов, Developing information system of supporting decision making for carrying out fixing and perspective measures in megapolises heat-supplying systems, Мегаполистердің жылумен жабдықтау жүйелерінде жөндеу және перспективалы іс-шараларды жүргізу жөніндегі шешім қабылдауды қолдаудың ақпараттық жүйесін жасау

Целью работы является повышение качества принимаемых решений персоналом режимных служб ТСМ при проведении аварийных, сезонных наладочных и перспективных мероприятий путем разработки и внедрения системы поддержки принятия решений по проведению наладочных и перспективных мероприятий ТСМ

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
46

Сырдария-Арал өңірі жағдайында әртүрлі мерзімде туылған және енесінен ажыратылған қаракөл қозыларының өнімділік ерекшеліктері

Сырдария-Арал өңірінде әртүрлі мерзімде төлдетуден алынған қара қаракөл қозыларының өнімділік ерекшеліктерін зерттеу және олардың енесінен ажырату уақытын анықтау арқылы қозы өсірудің тиімді технологиялық жүйесін қалыптастыру

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
${loading}