Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар
118

Рациональное использование скважин и выбор технологии повышения газоотдачи пласта месторождений Шу-Сарысуйского бассейна

Рациональное использование скважин и выбор технологии повышения газоотдачи пласта месторождений Шу-Сарысуйского бассейна

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
126

Оңтүстік Қазақстан облысындағы су көздерінің экологиялық жағдайын гидромакрофиттер арқылы бағалау (Арыс өзенінің бастаулары мысалында)

Мақсаты: Оңтүстік Қазақстан облысының су көздерінің экологиялық жағдайын бағалауда гидромакрофиттік өсімдіктерді индикатор ретінде пайдалану және кешенді ластанған су ортасын биологиялық жолмен тазарту әдістемелерін ғылыми негіздеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
103

Қазақстанның сыртқы экономикалық қызметтегі экспорттық және импорттық операцияларының арасындағы теңгерімділікке жету мәселелері мен шешу жолдары

Мақсаты: елдің сыртқы экономикалық қызметінің теңгерімді қызмет етуін теориялық-әдістемелік негіздеу және валюталық режимнің ырықтану жағдайында және халықаралық қаржы капиталының еркін ағымы мен жылыстауы жағдайларында экспорттық және импорттық операциялар арасындағы теңгерімділікке қол жеткізу бойынша реттеу әдістерін әзірлеу болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
133

Циклдық даму және жаһандану жағдайындағы экономикалық өсу: теория, әдіснамалық тәсілдері, басқару тетіктері (ҚР мысалында)

Мақсаты: Қазақстандағы экономикалық өсу факторлары мен тетіктерін, ғаламдық экономиканың циклдік дамуы жағдайында басқарудың экономикалық аспектілерін зерттеу болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
87

ХХ ғасырдың басындағы Атбасар, Ақмола уездеріндегі ұлт-азаттық көтерілістер барысындағы ұлттық сана-сезімнің жандануы

Мұқаба
Авторефераттар
74

Қазақстандағы колхоз кұрылысының соңғы кезеңі: дағдарыстан шығу жолдарын іздестіру тәжірибесі ( 1981-1991 ж.ж.)

Мұқаба
Авторефераттар
118

Гигиеническая оценка и профилактика здоровья работников, занятых производством урана Шу-Сарысуйской урановорудной провинции

Цель исследования - факторы риска, связанные с постоянным воздействием ионизирующих излучений работников, занятых на производстве урана

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
${loading}