Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар
49

Продуктивность туркменских дромедаров отрартуркестанской популяции на юге Казахстана

Целью диссертационного исследования является установление продуктивных параметров молочной, мясной и шерстной продуктивности туркменского дромедара южно-казахстанского типа отрартуркестанской популяции, с учетом биологических особенностей их воспроизводства на юге Казахстана

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
63

Мұса Сайрамидың "Тарих-и амнийа" шығармасы - Шығыс Түркістан халықтары тарихының дерек көзі (ХІХ ғасырдың екінші жартысы)

Мақсаты: Шығыс Түркістан және көршілес аймақтарды мекендеген халықтардың тарихы бойынша маңызды да құнды деректерді қамтыған Мұса Сайрамидың "Тарих-и амнийа" атты тарихи еңбегіне деректанулық, мәтіндік талдау жасау негізінде жан-жақты зерттеу болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
63

Түркістандағы басмашылар қозғалысының тарихнамасы

Жұмыстың мақсаты: ХХ ғасырдың 1918 жылдарынан ХХI ғасырдың басына дейінгі кеңестік, шетелдік және тәуелсіз ел тарихнамасында жарияланған еңбектердегі қағидалар, тұжырымдар мен қорытындыларды бүгінгі тарихи көзқараспен талдау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
44

Политическое значение идей Мустафы Чокая для консолидации туркестанского общества (стран Центральной Азии)

В диссертации проводится политологический анализ трудов одного из лидеров туркестанского национального движения Мустафы Чокая, увидевших свет в Европе (1921 -1941 гг.)

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
28

А.Г.Серебренников мұрағаты - патшалық Ресейдің Түркістан өлкесін отарлау саясатының тарихи дереккөзі (1840-1870 жж.)

Мұқаба
Авторефераттар
30

Экологический мониторинг источников водоснабжения Туркестанского региона

Мұқаба
Авторефераттар
31

Селекционно-генетические параметры черных каракульских овец Арысско-Туркестанской популяции

Мұқаба
Авторефераттар
39

Средневековые города Восточного Туркестана в цивилизационных процессах Центральной Азии

Мұқаба
Авторефераттар
48

"Туркестанские ведомости" газетінің (1870-1917 ж.ж.) қазақтарға қатысты тарихи-этнографиялық деректілігі

Мұқаба
Авторефераттар
0

Комплексная гигиеническая оценка уровня риска для здоровья населения от воздействия некоторых химических загрязнителей окружающей среды (на примере Туркестанского региона Южно-Казахстанской области)

${loading}