Elektrondy katalog

Muqaba
Avtoreferattar
34

Продуктивность туркменских дромедаров отрартуркестанской популяции на юге Казахстана

Целью диссертационного исследования является установление продуктивных параметров молочной, мясной и шерстной продуктивности туркменского дромедара южно-казахстанского типа отрартуркестанской популяции, с учетом биологических особенностей их воспроизводства на юге Казахстана

Usynǵan: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Muqaba
Avtoreferattar
50

Мұса Сайрамидың "Тарих-и амнийа" шығармасы - Шығыс Түркістан халықтары тарихының дерек көзі (ХІХ ғасырдың екінші жартысы)

Мақсаты: Шығыс Түркістан және көршілес аймақтарды мекендеген халықтардың тарихы бойынша маңызды да құнды деректерді қамтыған Мұса Сайрамидың "Тарих-и амнийа" атты тарихи еңбегіне деректанулық, мәтіндік талдау жасау негізінде жан-жақты зерттеу болып табылады

Usynǵan: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Muqaba
Avtoreferattar
50

Түркістандағы басмашылар қозғалысының тарихнамасы

Жұмыстың мақсаты: ХХ ғасырдың 1918 жылдарынан ХХI ғасырдың басына дейінгі кеңестік, шетелдік және тәуелсіз ел тарихнамасында жарияланған еңбектердегі қағидалар, тұжырымдар мен қорытындыларды бүгінгі тарихи көзқараспен талдау

Usynǵan: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Muqaba
Avtoreferattar
37

Политическое значение идей Мустафы Чокая для консолидации туркестанского общества (стран Центральной Азии)

В диссертации проводится политологический анализ трудов одного из лидеров туркестанского национального движения Мустафы Чокая, увидевших свет в Европе (1921 -1941 гг.)

Usynǵan: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Muqaba
Avtoreferattar
26

А.Г.Серебренников мұрағаты - патшалық Ресейдің Түркістан өлкесін отарлау саясатының тарихи дереккөзі (1840-1870 жж.)

Muqaba
Avtoreferattar
23

Экологический мониторинг источников водоснабжения Туркестанского региона

Muqaba
Avtoreferattar
23

Селекционно-генетические параметры черных каракульских овец Арысско-Туркестанской популяции

Muqaba
Avtoreferattar
28

Средневековые города Восточного Туркестана в цивилизационных процессах Центральной Азии

Muqaba
Avtoreferattar
47

"Туркестанские ведомости" газетінің (1870-1917 ж.ж.) қазақтарға қатысты тарихи-этнографиялық деректілігі

Muqaba
Avtoreferattar
0

Комплексная гигиеническая оценка уровня риска для здоровья населения от воздействия некоторых химических загрязнителей окружающей среды (на примере Туркестанского региона Южно-Казахстанской области)

${loading}