Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар
1543

Солтүстік Қазақстан топырақтары және оның морфологиясы

Оқу құралының төрт тарауында Солтүстік Қазақстан топырақтарының морфологиялық және физико-химиялық сипаттамасы, топырақтардың агроөндірістік топтастырылуы және бонитировкасы берілген.

Ұсынған: Амралин Асқар Оралұлы
Мұқаба
Авторефераттар
30

Престеу процесін қарқындату мақсатында престеуші шнек құрылғысын жетілдіру

Жұмыстың басты мақсаты - престеу процесін қарқындату мақсатында престеуші шнек құрылғысын жетілдірудің ғылыми негізделген теориялық және тәжірибелік жолдарын ұсыну

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
29

Құрғақ мал жемі өндірісінің технологиялық процестерін қарқындатудың ғылыми және практикалық негіздері

Жұмыстың басты мақсаты - престеу және кептіру процестеріне аралас процестерді қолдана отырып, оның ғылыми теориялық негіздемесін жасау және тәжірибе тұрғысында бекіту, орта және шағын өндірістерде құрғақ мал жемі өндірісінің технологиялық процестерін қарқындатудың ғылыми және практикалық негіздерін жетілдіру

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
33

Әулиеата тұқымы бұқашықтарының ет өнімділігінің қалыптасуы және сапасы

Зерттеу мақсаты әулиеата тұқымының бұқашықтарын әртүрлі үдемелі өсіру және бордақылау кезіндегі ет қалыптасуын және сапасын зерттеу негізінде оларды етке дайындаудың жетілдірілген әдістерін жасау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
104

Жүгері собығын бөлшектеп ұсақтау үрдісін зерттеу және қондырғының параметрлерін негіздеу

Жүгері собығын бөлшектеп ұсақтау үрдісінің жалпы энергия шығынын азайту, өнімділігін арттыру және жүгері собығын бөлшектеп ұсақтайтын қондырғының оңтайлы параметрлерін негіздеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
26

Қазақстанның қарағайлы ормандарының өнімділігін өсу жағдайларының ерекшеліктері тұрғысында анықтау

Қазақстанның қарағайлы ормандарының өнімділігін өсу жағдайларының ерекшеліктері тұрғысында анықтау, олардың нақты көлемдік, баллдық және ақшалай айырмашылықтарын анықтау, солардың үлгісі арқылы орман қорғау, қалпына келтіру мен тиімді пайдалануды жүйелі жүргізуге жол ашу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
21

Разработка технологий изготовления и патронирования гранулированных и эмульсионных ВВ на мини-заводах

Работа посвящена процессу изготовления патронированных гранулированных и эмульсионных ВВ

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
24

Карбонатные пылевато-глинистые лессовые просадочные грунты Казахстана в основании зданий и сооружений

В основу диссертационной работы положено экспериментальное исследование закономерностей изменения свойств карбонатных пылевато-глинистых лессовых грунтов Республики Казахстан в условиях длительного замачивания и фильтрационного воздействия агрессивных вод под нагрузкой

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
23

Совершенствование водосберегающей технологии орошения сельскохозяйственных культур на юге Казахстана

Целью данной работы является исследование и разработка водосберегающей технологии орошения сельскохозяйственных культур с применением водо- и ресурсосберегающих средств полива, совершенствование водосберегающей технологии орошения риса и разработка основных принципов использования сточных вод взамен речных

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
20

Биологиялық белсенді кешенді қолдану арқылы ұсақталған дүмбілдердің технологиясын жетілдіру

Зерттеу мақсаты: ЭШ алынған биоқоспа мен итмұрын тұндырмасының (ИТ) түсқалыптастырушы агентімен бірігуі негізінде биологиялық құндылығын және сапалық көрсеткіштері жоғары құрама ет өнімнің рецептурасы мен технологиясын жетілдіру

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
${loading}