Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар
77

Оңтүстік Қазақстан баспасөзінің даму проблемалары

Мақсаты: Оңтүстік Қазақстанда жарық көретін баспасөз материалдарын теориялық және ғылыми-танымдық тұрғыда зерттей отырып, жанрлық-тақырыптық, идеялық-көркемдік ерекшеліктеріне, олардың әр кезеңдегі іс-тәжірибелеріне бүгінгі күн тұрғысынан жаңаша баға беру

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
60

О. Сүлейменов феномені және оның Қазақстанның мәдени өміріндегі орны (тарихи талдау)

Жұмыстың мақсаты: О.Сүлейменовтің әдеби, ғылыми шығармашылығы, теориялық ойлары мен қоғамдық қызметіне талдау жасау, түрлі зерттеулердегі теориялық және әдіснамалық ұстанымдарын анықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
106

"Қызыл Қазақстан" журналы - Қазақстан тарихының дерек көзі (1921-1930 жж.)

Мақсаты - 1921-1930 жылдар аралығындағы Қазақстан тарихының өзекті мәселелерінің "Қызыл Қазақстан" журналындағы ажыратылу деңгейін, баяндалуының сипатын, "Қызыл Қазақстан" журналының деректік құндылығын, бағыттылығы мен ерекшеліктерін объективті деректанулық тұрғыдан кешенді зерттеу болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
125

Қазақстандағы кітапхана ісінің даму тарихы (1920-1960 жж.)

Диссертациялық жұмыста Қазақстандағы 1920-1960 жылдардағы кітапхана ісінің қалыптасуы және даму ерекшеліктері, оның материалдық базасы мен мамандармен қамтамасыз ету мәселелері қарастырылған

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
186

Қазақ публицистикасы жанрларының эволюциясы

Ізденіс барысында публицистика жанрларының фактографиялық, ақпараттық-талдамалық, көрнекі-бейнелегіш, философиялық, санаткерлік сипаттарының теориялық негіздемесін жасап шығару, журналистика жанрлары саласын өзіндік ерекшеліктері айқын, орнықты ғылым дәрежесіне көтеру міндеті алға қойылды

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
76

Образ мира в японской и казахской культурах: компаративистский анализ, An image of the world in Japanese and Kazakh cultures : a comparative analysis, Жапон мен қазақ мәдениеттеріндегі әлем бейнесі : салыстырмалы талдау

Целью исследования является выявление универсальных закономерностей развития национальных культур и раскрытие общечеловеческих ценностей в японской и казахской культурах

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
637

Қайролла Дүйсенбайұлы Рахимов

Биобиблиографияға ғалымның өмірі мен еңбегін сипаттайтын мәліметтер, оның жарық көрген еңбектері, авторлық куәліктері, патенттер, ұсыныстар, диссертациялар, конференциялар, симпозиумдар, мәжілістер және ол туралы әдебиеттер енгізілген

Ұсынған: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым Комитеті «Ғылым ордасы»
Мұқаба
Авторефераттар
109

Қазақ баспасөзіндегі оралмандар мәселесі: тарихи талдау (1991-2009 жж.)

Қазақ диаспорасының тарихи отаны Қазақстанға оралуы тарихын бүгінгі тарих ғылымы талабына сай, жаңа методологиялық көзқарас тұрғысынан талдау жасай отыра, баспасөзде оралмандар мәселесінің қозғалуын зерделеу басты мақсат болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
64

Роль СМИ в контексте обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан

Автореферат посвящен исследованию роли СМИ в обеспечении национальной безопасности Республики Казахстан

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
150

"Еңбекші қазақ" газетінің қазақ әдеби тілін дамытудағы қызметі

"Еңбекші қазақ" газетін зерттеу арқылы 20-жылдардағы тіл саясатын айқындау, әдеби тілдің даму барысы, газеттің термин қабылдаудағы ұстанған принципін, емле заңдылықтарын қалыптастырудағы қызметін және кейбір грамматикалық формаларды тұрақтандыру бастамасын көрсету көзделеді

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
${loading}