Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар
117

Телехабарлар тілі

Жұмыстың басты мақсаты - телехабарлар тілінің тілдік, стильдік сипатын анықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
61

Шартты рай формасының қатысуымен жасалған тұлғалар, олардың синтаксистік және коммуникативтік потенциалы

Шартты рай формасының синтаксистік және коммуникативтік қызметін арнайы қарастыру арқылы осы тілдік құралдың қатысуымен жасалған сөйлемдердің тіл жүйесіндегі және сөйлеудегі мүмкіндігін анықтау; қазақ тіл білімінде шарттылық конструкциясының негізін қалау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
46

"Ділімділік", "ділім" концептілерінің әлемнің тілдік суретіндегі көрінісі

Жұмыс мақсаты - қазақ дүниетанымының "тіл-сана-ұлт" тұтастығындағы "ділім", "ділімділік", "мінез-құлық" концептілердің әлемнің тілдік бейнесінің ұлттық өзгешеліктерін айқындаушы құрылымдар ретіндегі қызметін анықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
53

Бір буынды көпмағыналы сөздер (орта ғасыр ескерткіштері материалдары негізінде)

Зерттеудің мақсаты - орта ғасыр ескерткіштерінің материалдары негізінде бір буынды көпмағыналы сөздерді лексика-семантикалық тұрғыдан зерттей отырып, қолданыс ерекшелігіне тоқталып, ғылыми негізінде талдау жасау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
76

Сахна тілі интонациясының дискурстық сипаты (эксперименттік-фонетикалық зерттеу)

Просодикалық тәсілдердің сахна тіліндегі дискурстық сипатын анықтау, актерлердің сөйлеу әрекетіндегі сөйлесім жағдаятын қазіргі тіл біліміндегі интонология тұрғысынан талқылап, интонациясының ерекшелігіне лингвистикалық тұрғыдан сипаттама беру зерттеудің мақсаты

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
136

Түрік, қазақ тілдері терминологиясының даму жолдары және лингвистикалық терминдер

Зерттеудің мақсаты - Түрік және Қазақ терминологиясының тарихи даму үдерістерін салыстыра отырып, екі мемлекеттің термин жасау тәжірибесіне ортақ мәселелерді анықтап, тиімді шешім ұсыну

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
39

Қ.Ысқақов шығармаларындағы кейіпкер бейнесінің лингвостилистикалық сипаты

Зерттеу жұмысының мақсаты - Қ. Ысқақов шығармаларындағы кейіпкер бейнесінің жасалу жолдары мен берілу ерекшелігін айқындау болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
305

Қазақ тіліндегі аспектуалды семантика: форма және мазмұн

Зерттеу мақсаты: қазақ тіліндегі қимылдың өту сипаты категориясын жүйелі-құрылымдық және функционалды-семантикалық өріс теориясы тұрғысынан кешенді түрде қарастыру арқылы аспектуалды семантиканың қалыптасу заңдылықтарын анықтау және аталған категорияның мәртебесін белгілеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
333

Қазақ тіліндегі "Байлық-кедейлік" концептісі: танымдық сипаты мен қызметі

Зерттеудің мақсаты қазақ тіліндегі "БК" тіл бірліктерінің қарама-қарсылық концептілік сипатын ашу, концептуалдық мазмұнын, қызметін анықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
32

Қазығұрт өңірі топонимиясының этнолингвистикалық сипаты

Жұмыстың негізгі мақсаты - Қазығұрт өңірі топонимиясына этнолингвистикалық сипаттама беру

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
${loading}