Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар
49
63

Культурно-историческая коннотация фразеологизмов эпохи великорусской народности (на материале "Словаря русского языка XI - XVII вв.")

Цель работы - выявить культурно-исторические коннотации в русских фразеологических единицах и описать их с учетом конкретных условий формирования фразеофонда русского языка эпохи великорусской народности

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
172

Қазіргі қазақ тіліндегі қатынастық сын есімдердің семантикалық және стильдік сипаты

Зерттеудің басты мақсаты - қазіргі қазақ тіліндегі қатыстық сын есімдердің семантикалық және стильдік сипаты, тұлғалық, құрлымдық жүйесі берілген

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
77

Мезуративные фразеологические единицы в русском и уйгурском языках

Цель работы состоит в выявлении сходств и различий в мезуративных фразеологических единицах русского и уйгурского языков на основе комплексного исследования

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
464
162

Контрастивтердің тіларалық баламалылығы (қазақ және араб тілдерінің негізінде)

Зерттеу жұмысының негізгі мақсаты - қазақ және араб тілдеріндегі контрастивтердің ұқсас және айырым белгілерін анықтау, олардың тілдік табиғатын айқындау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
152

"Диуани-хикмет" ескерткіші тілінің грамматикалық ерекшеліктері (тәуелдік, жіктік және көптік жалғауларының қолданылуы)

"Диуани- хикмет" ескерткіші тілінің грамматикалық құрлысындағы тәуелдік, жіктік және көптік жалғауларының қолданыс ерекшелігіне тоқталып, қазіргі қазақ тіліндегі тәуелдік, жіктік және көптік жалғаулары жүйесімен салыстырып, олардың арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды тілдік фактілермен дәлелдей отырып, тәуелдік, жіктік және көптік жалғауларының қалыптасу тарихынан мәлімет беру - зерттеу жұмысының басты мақсаты

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
97

Компьютер технологиясы атауларының қазақ тіліндегі фонетика-лексикалық игерілімі

Зерттеудің мақсаты компьютер саласына байланысты жоғары технологиялық атау-терминдердің қазақ тіліндегі айтылым үлгілерінің фонетикалық сипаттамасын талдап, олардың қазақ тілінің лексикалық қорына ену жолдары мен орнын анықтау болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
89

Қазақ терминологиялық аталымының ономасиологиялық аспектісі

Зерттеу жұмысының негізгі мақсаты - қазақ және араб тілдеріндегі контрастивтердің ұқсас және айырым белгілерін анықтау, олардың тілдік табиғатын айқындау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
110

Қазақ және ағылшын тілдеріндегі сиыр малына қатысты атаулардың лексика-семантикалық өрісі

Зерттеудің мақсаты: "тіл - жүйелі құбылыс" деген қағиданы басшылыққа ала отырып, қазақ және ағылшын тілдеріндегі сиыр малына қатысты тілдік бірліктерді лексика-семантикалық және дүниетанымдық тұрғыдан кешенді түрде зерттеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
132

Қазақ тіліндегі ділдік лексиконның берілу жолдары

Зерттеу жұмысының негізгі мақсаты - қазақ тіліндегі ділдік лексиконының түзілу заңдылықтарын антропоөзектік парадигма тұрғысынан айқындау, осы мәселенің теориялық және практикалық мәселелеріне бүгінгі тіл білімі жетістіктері тұрғысынан жаңаша пікір айту, баға беру

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
96

Адамның психикалық жай-күйіне қатысты лексиканың құрылымы мен семантикасы

Психикалық жай-күйлерге қатысты ұғымдарды білдіретін тілдік бірліктердің тілімізде берілуі амал-тәсілдерінің жүйесі мен қызметін анықтау зерттеудің мақсаты

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
${loading}