Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар

Қазақ тілінің лексикалық синтагматикасы

Зерттеудің басты мақсаты - лексикалық синтагматика мәселесін лексикалық семантика, когнитивті семантика, мәтін семантикасымен тығыз байланыста кешенді түрде зерттеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Қазақ тіліндегі номинативтік және коммуникативтік фразеологизмдердің тілдік табиғаты мен контексте қолданысы

Қазақ тіліндегі номинативтік және коммуникативтік фразеологизмдердің тілдік және қолданыстық табиғатын, айырым белгілерін, өзіндік ерекшеліктері мен заңдылықтарын, олардың лингвистикалық негіздерін анықтау арқылы фразеологизмдердің тілдік бірліктердің қатарында алатын орны мен контексте өзгеріп-түрлену парадигмасын белгілеу - жұмыстың негізгі мақсаты болып саналады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Қала тілінің коммуникативтік қызметі

Кез-келген қала өзінің сыртқы бейнесі, құрылысы, киім киюіндегі үлгісі, сәлемдесу, тілдесу этикетімен де ерекшеленеді. Сондықтан да қазіргі қала өмірінің тілдік ерекшеліктерін бақылау және лингвистикалық тұрғыдан мәлімет беру - зерттеу жұмысының басты мақсаты

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Қазақ тілінің аймақтық мақал-мәтелдері мен фразеологизмдерінің этноқұрылымдық сипаты

Зерттеудің басты мақсаты - Қазақстаннан тыс жерлерде тұратын қазақтар тілінде қалыптасқан аймақтық мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестердің құрылымдық сипатын сол ортаға тән тілдік жағдаят негізінде анықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Көркем мәтіндегі сөйлеу тілінің лингвостилистикалық қызметі (Т.Нұрмағанбетов шығармаларының тілі негізінде)

Зерттеудің негізгі мақсаты - тақырып бойынша жиналған тіл деректері негізінде жазушы қолданысындағы сөйлеу тілі бірліктерін лингвостилистикалық тұрғыдан сипаттау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Ә.Кекілбаев шығармаларындағы жергілікті атаулардың лингвомәдени сипаты

Зерттеудің басты мақсаты - Ә. Кекілбаев шығармаларындағы диалектизмдерді кешенді талдау жасау арқылы жергілікті тіл бірліктерінің мәдени, танымдық табиғатын, қолданымдық сипатын анықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Абай мен Шәкәрім шығармалары тіліндегі тілдік дәстүр жалғастығы (когнитивтік аспектіде)

Зерттеудің басты мақсаты - Абай мен Шәкәрім шығармаларындағы тілдік дәстүр жалғастығының танымдық қырын анықтау, екі тұлға шығармаларындағы ортақ концептілер жүйесі мен ортақ дүниетанымның тілдік көрінісін жүйелеу және ортақ концептілердің лексикалық аясын анықтау болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
45

Исторический опыт развития военной терминологии на государственном языке в Вооруженных Силах Республики Казахстан

Объектом исследования является изучение исторического опыта формирования и развития казахской военной терминологии

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Методические основы изучения лексико-семантических понятий на занятиях по практическому курсу русского языка (для студентов технических специальностей)

Работа посвящена проблеме решения актуальных вопросов формирования языковых и коммуникативных компетенций студентов технических специальностей с казахским языком обучения

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Сан компонентті мақал-мәтелдердің ұлттық-мәдени негізі

Зерттеудің басты мақсаты - қазақ тіліндегі сандарға негізделген мақал-мәтелдерде жинақталған білім құрылымын зерделей отырып, сан компонентті мақал-мәтелдердің тілдік этномәдени жүйенің сандық коды қызметінде жұмсалу ерекшелігін танытып, ұлттық-мәдени негізін айқындау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
${loading}