Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар
57

Қазіргі қазақ тіліндегі есімдер синтаксисі

Мақсаты: қазіргі қазақ тіліндегі есімдер синтаксисінің алатын орнын, есімді құрылымдардың құрылымдық-семантикалық түрлерін, коммуникативті-прагматикалық акті және когнетивті-ассоциациялық аспектілер арқылы байланысын анықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
53

Қазақ, ағылшын тілдері етістіктерінің стилистикалық реңктері: сөздіктердегі белгіленуі және лингвостатистикалық сипаттамасы

Зерттеу мақсаты: қазақ, ағылшын тілдері түсіндірме сөздіктеріндегі етістіктің стилистикалық реңк түрлерінің лексикографиялық маркерленуінің сапалық және лингвостатистикалық ерекшеліктерін анықтап, талдау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
108

Қазіргі қазақ тіліндегі өнімсіз жұрнақтардың сөзжасамдық әлеуеті

Мақсаты: Қазақ тілінің сөзжасам жүйесіндегі өнімсіз жұрнақтардың жаңа туынды сөз жасау әлеуетін анықтау және ол қызметті танудың өлшем межелерін белгілеу, тиянақтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
48

Қос тілді сөздіктердегі септік көрінісі: ғылыми-тәжірибелік мәні, құрылымы, ерекшелігі

Мақсаты: қазақ тілінің қос тілді сөздіктеріндегі есімді-етістікті, ал орыс, неміс тілдері сөздіктеріндегі етістікті-есімді және предлогті-септікті тіркестердегі септік формаларының берілуін салыстыра, салғастыра зерттеп, ұқсастықтары мен ерекшеліктерін көрсететін жаңа тұрпаттағы ҚТС жасаудың ғылыми принциптерін ұсыну

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
121

Қазақ тіліндегі сөз тіркестерінің басыңқы сыңары: грамматикалық құрылымы және танымдық мәні (Абай, Шәкәрім шығармалары бойынша)

Мақсаты: Абай, Шәкәрім шығармаларындағы сөз тіркестерінің құрылымдық мәнін концептуалды мазмұнда, танымдық деңгейде анықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
36

Қазақ тіліндегі төрт түліктің түк және тері атауларының тілдік сипаты және этномәдени мазмұны

Зерттеу мақсаты: "ұлттық сана ұлттық тіл арқылы қалыптасады" деген ұстаным негізінде төрт түліктің түк және тері атауларының тілдік сипаты мен этномәдени мазмұнын анықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
80

Қазақ және монғол тілдеріндегі сөйлем құрылысының ұқсастығы мен ерекшеліктері (жай сөйлем негізінде)

Жұмыстың мақсаты - қазіргі қазақ және монғол тілдеріндегі жай сөйлемнің құрылысы, сөйлемнің типтік түрлерінің ұқсастықтары мен ерекшеліктерін көрсету арқылы олардың типологиялық заңдылықтарын ашу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
42

Коммуникативтік акт шеңберіндегі төл сөздің семантика-интонациялық сипаты

Зерттеудің мақсаты: төл сөздің түрлерінің құрылымдық-мазмұндық ерекшеліктерін және интонациялық ерекшеліктерін экспериментті-аудиторлық әдістер арқылы зерттеп, түрлі интонациялық параметрлерін белгілеп, әуен өрнегін сызу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
43

Арнаулы сала тілін қалыптастырудың ғылыми-практикалық негіздері (мұнай және газ кенорындарын игеру мен пайдалану саласы терминдері бойынша)

Еңбектің мақсаты: арнаулы сала тілінің ерекшеліктерін жасалу қағидаттары мен қолданылу модельдерінің негізінде көрсету

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
180

С. Мұқанов поэзиясындағы авторлық метафоралар (когнитивтік аспект)

Зерттеу мақсаты - С. Мұқанов поэзиясындағы авторлық метафоралардың когнитивтік негізін айқындау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
${loading}