Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар
52
54

Жалғыздықтың жанары

Ақынның кітабына азаматтық асқақ әуен мен парасаттылық қатар өріліп, құнарлы ойдың жұпары аңқыған өлең-жырлары енген

Мұқаба
Авторефераттар
693
1268

Қараорман

"Алаш" әдеби сыйлығының лауреаты Серік Ақсұңқарұлының бұл жинағына кірген кез-келген өлең-жырынан өршіл рух, асқақ мұрат, шарболаттай суарылған жігер мен қайрат көрінеді

Ұсынған: Ақсұңқарұлы Серік
Мұқаба
Авторефераттар
54

Ақындық дәстүр және Сәттіғұл Жанғабылов шығармашылығы

Мақсаты: С. Жанғабыловтың шығармашылық өмірбаяны мен ақындық дәстүрмен байланысты тұстарын айқындау; шығармаларының жанрлық ерекшеліктерін сараптап, ғылыми айналымға қосу; ақын толғаулары мен жыраулық поэзия арасындағы ұқсастықтың басты себептері мен сипаттарын саралау, ақынның қазақ әдебиеті тарихындағы алар орнын айқындау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
136

Айтыс өнерінің публицистикалық сипаты

Мақсаты: айтыс өнерінің қалыптасу, даму барысындағы әлеуметтік-қоғамдық мәнінің артуы мен ақпараттық, насихатшылдық рөлінің айқындалып, бұқаралық сипат алуын жан-жақты ашып, ғылыми тұрғыда саралау болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
67

ХХ ғасырдың аяғы мен ХХІ ғасыр басындағы қазақ сатирасы

Мақсаты: қазақ сатирасының идеялық-жанрлық және көркемдік-бейнелілік ерекшелігін, эстетикалық қуатын айқындау, олардың қазақ әдебиетінде алар орнын қарастыру. Сатираның жанрлық-көркемдік табиғатын бұрын зерттеген ғалымдардың еңбегіне сүйене отырып талдау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
44

Историко-культурологические взгляды Сакена Сейфуллина

Объект исследования - исторический период формироваия и развития историко-культурологических взглядов Сакена Сейфуллина

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
244

Сәбит Мұқанов - қазақ әдебиеті тарихын зерттеуші

Еңбектің мақсаты: С. Мұқановтың қазақ әдебиеті тарихы жайында әр жылдары жазылған еңбектерін тақырып-тақырыпқа жүйелеп, дүниетанымымен тығыз байланыста арнайы қарастыру, С. Мұқановты әдебиет тарихшысы ретінде орнын айқындау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
48

Бейсембай Кенжебаев және сұлтанмахмұттану мәселелері

Еңбектің мақсаты: Б. Кенжебаевтың С. Торайғыров өмірі мен шығармашылығына байланысты жазған ғылыми еңбектерін, зерттеулері мен әдеби-сын мақалаларын ғылыми тұрғыдан жүйелей, сараптай, талдай отырып, ғалымның сұлтанмахмұттанудағы негізқалаушылық қызметін айқындау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
140

Майлықожа Сұлтанқожаұлының шығармашылық мұрасы

Зерттеудің мақсаты: ХІХ ғасырдағы қазақ поэзиясының көрнекті өкілі Майлықожа шығармаларындағы дәуір шындығының көрінісін, өлеңдерінің жанрлық ерекшеліктерін, ондағы дәстүрлі сюжеттер мен шығыстық сарындарды түрлендіріп дамытудағы ақын шеберлігін, ақынның қазақ әдебиеті тарихында алатын орнын белгілеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
62

Кенен Әзірбаевтың әдеби шығармашылығы

Зерттеу мақсаты ХХ ғасырда өмір сүрген ақын К. Әзірбаевтың шығармаларын жүйелеу, олардың қазақ әдебиеті тарихы аспектісінде дәуірлік сипаттарын айқындау және тақырыптық, көркемдік өрнектеріне талдау жасау, сол арқылы тұтастай ғылыми баға беру

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
${loading}