Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар
44

Эффективность инвестиционных решений в стройиндустрии Республики Казахстан

Предмет исследования - совокупность организационно-экономических отношений, возникающих в процессе принятия инвестиционных решений

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
50

Экономические методы управления трудовыми ресурсами в условиях индустриально-инновационного развития Казахстана (на материалах АО "НК "Қазақстан темір жолы")

Тема работы - организационно-экономические отношения, возникающие в процессе управления трудовыми ресурсами

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
48

Ұйымдар қызметінің жүйесіндегі стратегиялық контроллинг: проблемалары мен жетілдіру жолдары (ҚР материалдары негізінде)

Жұмыстың басты мақсаты - стратегиялық контроллингтің теориялық негіздерін игеру, оны жетілдіру және экономикалық дағдарыс жағдайында Қазақстан Республикасы экономикасының дамуына бейімдеу бойынша ұсыныстар әзірлеу болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
83

Қазақстан Республикасында тұрғын үй және коммуникациялық жылжымайтын мүліктер рыногының қалыптасуы мен дамуы

Жұмыстың басты мақсаты - тұрғын үй және коммерциялық жылжымайтын мүліктер рыногының қалыптасуы мен дамуының теориялық және әдістемелік негіздерін зерттеу мен талдау нәтижесінде тәжірибелік бағыттарын анықтап, ғылыми негізделген ұсыныстар жасау болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
51

Управление конкурентоспособностью предприятий нефтяной отрасли в условиях Таможенного союза (на материалах Атырауской области)

Целью исследования является экономические и организационные отношения, складывающиеся при управлении конкурентоспособностью нефтяных предприятий Атырауской области

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
35

Мақта кешенінің бәсекелестікке қабілеттігін арттыру проблемалары

Жұмыстың негізгі мақсаты - рыноктық қатынастар жағдайында мақта шаруашылығының бәсекелестікке қабілеттілігінің заңдылықтары мен тенденциясын ғылыми тұрғыдан сараптау арқылы теориялық және методологиялық әдістерін жетілдіру, саладағы жағдайға кешенді баға беру мен оны дамытуға қажетті нақты іс-тәжірибелік ұсыныстар әзірлеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
57

Теңіз порттарын дамытудағы инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділігі (АХТСП мәліметтері мысалында)

Диссертациялық зерттеудің мақсаты - Ақтау теңіз портын дамыту және кеңейту мақсатындағы инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау бойынша ғылыми-теориялық, тәжірибелік және әдістемелік ұсыныстар жасау және оларды ғылыми негіздеу табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
54

Қазіргі жағдайдағы ауыл шаруашылық өнімдерінің сапасын басқаруды жетілдіру (Солтүстік Қазақстан облысының материалдары бойынша)

Жұмыстың негізгі мақсаты - қазіргі жағдайдағы ауыл шаруашылық өнімдерінің сапасын басқаруды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
45

Совершенствование механизма повышения активности инновационного развития промышленного производства

Тема посвящена повышению инновационного развития промышленных предприятий Республики Казахстан

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
60

Қазақстан Республикасындағы туризм саласындағы маркетингтің дамуы

Жұмыстың басты мақсаты - елімізде бәсекеге қабілетті туристік саланы құру үшін туристік маркетингтің даму болашағын анықтау болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
${loading}