Electronic catalogue

Cover
Periodicals
18

Қазақстанның колхоз совхоздары

Журналда Қазақстандағы колхоз-совхоздардың жетістіктері жайында, атап айтқанда мал өсіру шаруашылығындағы қойылған мақсаттарды жүзеге асыру, ауыл шаруашылығын өркендету мәселелері, ирригация және т.б. мәселелер қарастырылған.

Courtesy: National Library of the Republic of Kazakhstan (Almaty)
More
Cover
Periodicals
63

Наше хозяйство

Освещается предварительные итоги работ по реорганизации хозяйств Семипалатинской губернии за 1926-27 год

Courtesy: East Kazakhstan Regional Universal Library by named Abai (Semey)
More
Cover
Periodicals
24

100 человек, которые изменили ход истории

Выпуск посвящен жизни и деятельности великого испанского архитектора Антони Гауди

Courtesy: Prusakov Vladimir
More
Cover
Periodicals
26

Пионер

Журнал пионерлер мен мектеп оқушыларына арналған. Мазмұны жағынан әдеби-көркем және публицистикалық журнал болып табылады. Онда мектеп жасындағы балаларға арналған қызықты оқиғалар, әрі ой-өрісін өсіретін пайдалы ақпараттар бар.

Courtesy: National Library of the Republic of Kazakhstan (Almaty)
More
Cover
Periodicals
26

Қазақстанда колхоз және совхоз өндірісінің озат тәжірибесі. Ғылыми-өндірістік бюллетень

Журналда ауыл шаруашылығындағы жетістіктер, тың жерлерді игеру мәселесі, мал фермаларының жұмыстары, артель шаруашылығының барлық салаларының өркендеуі, овощтан көп өнім алу, сүт өнімін көбейту секілді мәселелер қарастырылған

Courtesy: National Library of the Republic of Kazakhstan (Almaty)
More
Cover
Periodicals
642

"Семей" университетінің хабаршысы, Вестник университета "Семей"

Журнал содержит доклады с результатами научных исследований в сфере медицины, экономики и менеджмента, социально-гуманитарных, технических, ветеринарных наук

More
Cover
Periodicals
1396
1552

"Семей" университетінің хабаршысы, Вестник университета "Семей"

Журнал содержит доклады с результатами научных исследований в сфере медицины, экономики и менеджмента, социально-гуманитарных, технических, ветеринарных наук

Cover
Periodicals
436

Батыс Қазақстан медицина журналы, Медицинский журнал Западного Казахстана, Medical journal of West Kazakhstan

Журналда медициналық білім беру және денсаулық сақтау саласы бойынша фундаменталдық және клиникалық медицина бағытындағы мақалалар мен төл зерттеулер берілген. Журнал публикует оригинальные исследования, обзорные статьи по различным направлениям фундаментальной и клинической медицины, практического здравоохранения и медицинского образования

More
Cover
Periodicals
950

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің хабаршысы, Вестник Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова

Журналға әлеуметтік-гуманитарлық, филология, экономика, жаратылыстану және техникалық ғылымдарға арналған мақалалар енді

Courtesy: Zhetysu state university named after Ilyas Zhansugurov
More
Cover
Periodicals
22

Шахта

Издание содержит ежемесячное приложение литературного журнала "Шахта" к октябрьскому номеру газеты "Степная Правда"

Courtesy: East Kazakhstan Regional Universal Library by named Abai (Semey)
More
${loading}