Электронды каталог

Мұқаба
баспасөз
131

Вестник Актюбинского государственного педагогического института, Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы

Журналда жоғары және орта білім берудің өзекті мәселелері мен дінтану мәселелері туралы мақалалар берілген. Журнал публикует статьи по актуальным темам среднего и высшего образования, по вопросам религии.

Мұқаба
баспасөз
128

Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы, Вестник Актюбинского государственного педагогического института

Журналға жоғары білім беру мәселелері, тарих және дінтану, жаратылыстану ғылымдарына арналған мақалалар енді. Журнал публикует статьи по вопросам высшего образования, истории, религиоведения и естественных наук.

Мұқаба
баспасөз
125

Вестник Актюбинского государственного педагогического института, Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы

Журналға жоғары білім беру мәселелері, тарих және дінтану, жаратылыстану ғылымдарына арналған мақалалар енді. Журнал публикует статьи по вопросам высшего образования, истории, религиоведения и естественных наук.

Мұқаба
баспасөз
129

Вестник Актюбинского государственного педагогического института, Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы

Журналға жоғары білім беру,тарих және дінтану, жаратылыстану ғылымдарына арналған мақалалар енді. Журнал публикует статьи по вопросам высшего образования, истории, религиоведения и естественных наук.

Мұқаба
баспасөз
64

Батыс Қазақстан медицина журналы, Медицинский журнал Западного Казахстана, Medical journal of West Kazakhstan

Журналда медициналық білім беру және денсаулық сақтау саласы бойынша фундаменталдық және клиникалық медицина бағытындағы мақалалар мен төл зерттеулер берілген. Журнал публикует оригинальные исследования, обзорные статьи по различным направлениям фундаментальной и клинической медицины, практического здравоохранения и медицинского образования

Мұқаба
баспасөз
84

Батыс Қазақстан медицина журналы, Медицинский журнал Западного Казахстана, Medical journal of West Kazakhstan

Журналда медициналық білім беру және денсаулық сақтау саласы бойынша фундаменталдық және клиникалық медицина бағытындағы мақалалар мен төл зерттеулер берілген. Журнал публикует оригинальные исследования, обзорные статьи по различным направлениям фундаментальной и клинической медицины, практического здравоохранения и медицинского образования

Мұқаба
баспасөз
64

Батыс Қазақстан медицина журналы, Медицинский журнал Западного Казахстана, Medical journal of West Kazakhstan

Журналға "Медициналық білім, ғылым және тәжірибе, дәстүрлері, инновациялары, басымдылықтары" атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары енген

Мұқаба
баспасөз
80

Батыс Қазақстан медицина журналы, Медицинский журнал Западного Казахстана, Medical journal of West Kazakhstan

Журналға "Педиатрия мен балалар хирургиясындағы инновациялық технологиялар" атты ғылыми-практикалық конференцияның материалдары енген

Мұқаба
баспасөз
1182

Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы, Вестник Актюбинского государственного педагогического института

Журналда педагогика, тарих және экономика ғалымдарына арналған мақалалар берілген. Журнал публикует научные статьи по педагогике, истории и экономике.

Мұқаба
баспасөз
912

Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы, Вестник Актюбинского государственного педагогического института

Журналда педагогика, тарих, әлеуметтік ғылымдарға арналған мақалалар берілген. Журнал публикует научные статьи по педагогике, истории и социальной психологии.

${loading}