Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
957

Пайдақорлық-зорлық қылмыстарды саралау

Бұл жұмыста тұңғыш рет пайдақорлық-зорлық қылмыстарын, яғни тонау, қарақшылық, қорқытып алушылық және бандитизмді саралау мәселелері қарастырылған

Ұсынған: Алауханов, Есберген Оразұлы
Мұқаба
Кітап
3202

Қылмыстық құқық (жалпы бөлім)

Оқулықта қылмыстық құқықтың жалпы теориялары, оның принциптеріне, қылмыс пен жаза туралы ұғымдарға ғылыми анықтама берілген. Жазаға тарту мен одан босату, қылмысты анықтау мен одан арылу практикасы баяндалады

Ұсынған: Алауханов, Есберген Оразұлы
Мұқаба
Кітап
295

Организованная преступность в Республике Казахстан: социальные и процессуально-правовые аспекты

Организованная преступность представляет собой одну из серьезных угроз для внутренней безопасности страны и экономической стабильности государства, в связи с чем необходимо обеспечить прогрессивное развитие профилактической деятельности, которая должна быть направлена главным образом на организацию правовой и технической подготовки работников органов внутренних дел, прокуратуры и суда, противодействие слиянию государственных, банковских и кредитно-финансовых учреждений с криминалитетом

Ұсынған: Алауханов, Есберген Оразұлы
Мұқаба
Кітап
321

Безопасность человека и гражданина: право и необходимость

Рассматриваются государственная политика в области борьбы с преступностью, проблемы по изучению личности преступника и его поведения, виктимологического поведения потерпевшего

Ұсынған: Алауханов, Есберген Оразұлы
Мұқаба
Кітап
915

Н. Плеваконың сот мәжілісіндегі таңдамалы сөздері

1842-1908 жылдары өмір сүрген әлемге танымал, атақты Ресей адвокаты Ф.Н. Плеваконың сотта сөйлеген сөздері түпнұсқадан аударылып ұсынылып отыр

Ұсынған: Алауханов, Есберген Оразұлы
Мұқаба
Кітап
373

Ғылымдағы ғасыр абызы академик Салық Зиманов

Кітапқа академик Салық Зиманов туралы замандас, әріптес және шәкірттерінің естелік ой-толғаулары енгізілген

Ұсынған: Алауханов, Есберген Оразұлы
Мұқаба
Кітап
477

Әр жылдардағы құқықтық-публицистикалық ойлар, Размышления о правовой публицистике (в разные годы за 20 лет)

Жинақта автордың 1990 жылдардан бастап, 20 жылдан аса кезеңдегі баспасөз беттерінде, соның ішінде газет-журналдарда жарияланған ғылыми мақалалары мен тұжырымдары, құқықтық-публицистикалық ойлары, әдеби шығармалары топтастырылған

Ұсынған: Алауханов, Есберген Оразұлы
Мұқаба
Кітап
260

Криминологические проблемы предупреждения корыстно-насильственных преступлений, Criminological Problems of Preventon of Acquisitive and Violent Crimes

В работе впервые дается комплексная криминологическая характеристика корыстно-насильственных преступлений, исследуются причины и условия, способствующие их совершению

Ұсынған: Алауханов, Есберген Оразұлы
Мұқаба
Кітап
181

Криминология

В учебнике на основе современных подходов к структуре и содержанию криминологии рассматриваются предмет, система, методология и история криминологии, задачи и перспективы ее развития

Ұсынған: Алауханов, Есберген Оразұлы
Мұқаба
Кітап
98

Қылмыстан қорғануға бола ма?

Қылмыс пен жаза, олардың алдын алу, сақтандыру шараларын нақты сот процесі барысындағы іс-тәжірибелері баяндалған

Ұсынған: Алауханов, Есберген Оразұлы
${loading}