Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
125

Қазақстанның әлемдік білім жүйесіне интеграциясы: Даму бағыттары, проблемалары және оларды шешу жолдары, Интеграция Казахстана в мировую систему образования: Перспективы развития, проблемы и пути их преодоления, Kazakhstan Intergration to the World Education System: Development Perspectives, Problems and Ways of Their Solution

Қазақстандағы білім жүйесінің даму бағыттары мен проблемалары туралы конференция материалдары жиналған

Ұсынған: ҚРМ Ө. Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы
${loading}