Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
76

Қазақстан этностарына діни ұйымдардың әсері, Влияние религиозных организаций на этносы Казахстана

Бұл басылымда Қазақстан этностарына діни ұйымдардың ықпалы туралы қысқаша сипаттама берілген

Ұсынған: Қазақстан халқы Ассамблеясы
Мұқаба
Кітап
37

Қазақстанның өркениетті таңдауы: мәдениетаралық өзара ықпалдастық, Цивилизационный выбор Казахстана: межкультурное взаимодействие

Аталмыш басылым адамзаттың және 3-ші мыңжылдықтың өзекті мәселелеріне - өркениеттер диалогы, толеранттық, мәдениетаралық өзара ықпалдастыққа арналған

Ұсынған: Қазақстан халқы Ассамблеясы
Мұқаба
Кітап
91
84

Казахстанский опыт межнационального и межконфессионального согласия: предложения для ОБСЕ, Ұлтаралық және дінаралық келісімнің қазақстандық тәжірибесі: ЕҚЫҰ үшін ұсыныстар

Настоящий сборник содержит материалы конференции, раскрывающие сущность и содержание казахстанского опыта межэтнического и межконфессионального согласия в контексте предстоящего председательства Республикик Казахстан в ОБСЕ

Ұсынған: Қазақстан халқы Ассамблеясы
Мұқаба
Кітап
67

Межкультурный диалог в условиях приграничного сотрудничества: опыт Ассамблеи народа Казахстана и перспективы развития, Шекаралас ынтымақтастық жағдайындағы мәдәниетаралық сұхбат: Қазақстан халқы ассамблеясының тәжірибесі мен болашақтағы дамуы

Рассматриваются научные подходы к прогрессу развития межкультурного диалога, рекомендуются конкретные механизмы и инструменты его реализации в условиях приграничного сотрудничества

Ұсынған: Қазақстан халқы Ассамблеясы
Мұқаба
Кітап
423

Нұрсұлтан Назарбаев: Бейбітшілік және қоғамдық келісім идеясы

Ұжымдық монография оқырманға ҚР Президентінің - Қазақстан халқы Ассамблеясы Төрағасының Ассамблея сессияларында сөйлеген сөздерінде көрініс тапқан бейбітшілік пен қоғамдық келісім идеясы қалаптасуының және даму эволюциясының әдіснамасын ұсынады

Ұсынған: Қазақстан халқы Ассамблеясы
Мұқаба
Кітап
259

Бәсекеге қабілетті 50 мемлекеттің қатарына кірудегі Қазақстан этностарының рөлі мен мағынасы: мемлекеттің және қоғамның міндеттері, Роль и значение этносов Казахстана при вхождении в число 50-ти конкурентоспособных государств: задачи государства и общества

Бұл жинақта бәсекеге қабілетті 50 мемлекеттің қатарына кірудегі Қазақстан этностарының рөлі мен мағынасына қысқа сипаттама берілген, мемлекеттің және қоғамның міндеттері көрсетілген

Ұсынған: Қазақстан халқы Ассамблеясы
Мұқаба
Кітап
569

"Тәуелсіз Қазақстан: елдің даму кезеңдері", "Независимый Казахстан: этапы развития страны"

Бұл жинақта елімізде саяси тұрақтылықты сақтау мен конфессияаралық және этносаралық қатынастарды нығайту, мемлекеттің одан әрі экономикалық,саяси, әлеуметтік және құқықтық дамуы бойынша ұсыныстар мен болжамдар беріледі

Ұсынған: Қазақстан халқы Ассамблеясы
Мұқаба
Кітап
82

Қазақстандағы этносаралық қатынастар: проблемалары және тарихи тәжірибе

Қазақстан халықтары Ассамблеясы Стратегиясын насихаттауға арналған, 2003 жылғы 14 наурызда өткен облыстық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары ұсынылып отыр

Ұсынған: Қазақстан халқы Ассамблеясы
Мұқаба
Кітап
597
101

Казахстанская модель межэтнического согласия: состояние и перспективы, Ұлтаралық келісімнің Қазақстандық үлгісі: жағдайы мен болашағы

В сборник включены доклады, посвященные различным аспектам межэтнических отношений, особенностям национальной политики РК

Ұсынған: Қазақстан халқы Ассамблеясы
Мұқаба
Кітап
213

"Тарихтан тағылым - өткенге тағзым", "Память во имя будущего"

Жинаққа тарихи мұраны есте сақтау мен болашақ ұрпаққа жеткізу, Ынтымақтастық елдердің ортақ тарихи өткен жолына мұқият қарау, мемлекетаралық ынтымақтастықты нығайтудағы Қазақстан халқы ассамблеясының, азаматтық қоғам институттарының ролі туралы баяндамалар енгізілген

Ұсынған: Қазақстан халқы Ассамблеясы
${loading}