Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
3
0

Қазақстандағы PR мен БАҚ, PR и СМИ в Казахстане

Бұл ғылыми еңбектер жинағында Қазақстандағы PR мен БАҚ-қа қатысты материалдар жинақталған

Ұсынған: Қазақстан халқы Ассамблеясы
Мұқаба
Кітап
28
22

Польша:Твой экономический партнер

Основные разделы информационного справочника : "Общие сведения". "Польша в Европе и в мире", "Экономическое развитие и его перспективы". "Ресурсы и инфраструктура", "Регионы Польши", "Основные условия внешнеторгового обмена" и др.

Ұсынған: Қазақстан халқы Ассамблеясы
Мұқаба
Кітап
58

Евроазия: PR және БАҚ проблемалары, Евроазия : проблемы PR и СМИ

Бұл ғылыми еңбектер жинағында Евроазиядағы PR мен БАҚ-қа қатысты материалдар жинақталған. Оңда PR мен БАҚ-тың қазіргі проблемалары, теориялық негіздемесі жасалумен қатар осы тақырыпқа шыққан кітаптарға пікірлер айтылып, баға беріледі

Ұсынған: Қазақстан халқы Ассамблеясы
Мұқаба
Кітап
26

Информационные процессы в Казахстане. История и современность

В монографии рассмотрен широкий круг актуальных вопросов формирования информационной состоятельности Республики Казахстан

Ұсынған: Қазақстан халқы Ассамблеясы
Мұқаба
6
36

Астана қаласын 2030 жылға дейінгі орнықты дамытудың стратегиялық жоспары, Стратегический план устойчивого развития города Астаны до 2030 года, Strategic plan for sustainable development of Astana till 2030

Бұл жинаққа Астана қаласын 2030 жылға дейінгі орнықты дамытудың стратегиялық жоспары енгізілген

Ұсынған: Қазақстан халқы Ассамблеясы
Мұқаба
331

Іс қағаздарын жүргізу негіздері

Бұл кітапта іс қағаздарын жүргізу нысандары мен әдістері, әр түрлі құжаттарды әзірлеу тәртібі қарастырылып, құжаттар мен анықтамалық материалдарды ресімдеудің көрнекі үлгілері келтірілген

Ұсынған: Қазақстан халқы Ассамблеясы
${loading}