Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
297

Жаhанды жалғаған терең тамырлар

Туынды Халықаралық түркі академиясының профессоры Ә. Ахметовтың ғылыми-танымдық топтамалары мен сараптамалық пайымдарын қамтыған

Ұсынған: «Түркі академиясы»
Мұқаба
Кітап
97

Национальные игры хакасов

Представлены разнообразные материалы по народным играм, праздничным развлечениям и спортивным состязаниям, которые создавались хакасским народом на протяжении различных эпох

Ұсынған: «Түркі академиясы»
Мұқаба
Кітап
81

Традиционный костюм тюрков Хонгорая

Исследован традиционный костюм хакасского народа, описаны мужские и женские формы одежды, их отличия и соответствующие наименования

Ұсынған: «Түркі академиясы»
Мұқаба
Кітап
635

Түркі тілдеріндегі табу мен эвфемизмдер

Түркі халықтарының рухани мәдениетімен сабақтас наным-сенімдерінен туындай келе, әлеуметтік ортаны жамандық атаулыдан сақтандыратын магиялық тылсым күш немесе оң жолға бастайтын қағидалар ретінде қоғам санасына орныққан әмбебап ырым-тыйымдар мен жосын-жоралғылардың, сондай-ақ, дәстүрлі этикалық нормалар мен ұстанымдардың этнолингвистикалық астары жан-жақты сарапталған

Ұсынған: «Түркі академиясы»
Мұқаба
Кітап
1076

Ойратнама

Монография Қазақстан мен Манчжу-Цин мемлекеті арасында ХV ғасырда пайда болып, 300 жылдам астам өмір сүрген әрі Орта Азияның гео-саяси жағдайында маңызды рөл ойнаған Жоңғар мемлектінің тарихына арналған

Ұсынған: «Түркі академиясы»
Мұқаба
Кітап
258

Мажар халқының аңыздары мен ертегілері

Кітапта мажар халқының негізінен түркілермен тамырласып жатқан арғы тарихынан сыр тартатын аңыздары мен ертегілері топтастырылған

Ұсынған: «Түркі академиясы»
Мұқаба
Кітап
1202

Ғабдолла Тоқай тағылымы

Жинақта түркі әлемінің ортақ шамшырағына айналған ұлы ақынның өмірбаяны мен әдеби мұрасы туралы жан-жақты мәлімет берілген

Ұсынған: «Түркі академиясы»
Мұқаба
Кітап
176

Диуани хикмет (хикмет жинағы)

Ұсынған: «Түркі академиясы»
Мұқаба
Кітап
132

Атлас древнетюрских письменных памятников Республики Алтай

В атласе уделяется внимание дешифровке и новым прочтениям древнетюркских надписей, давно известных и недавно обнаруженных надписей, сделаны транскрипции и транслитерации

Ұсынған: «Түркі академиясы»
Мұқаба
Кітап
169

Altay Cumhuriyeti'ndeki Eski Türk Yazitlari Aibümü

Kitapta eskiden bulunan, ve yeni keşfedilen yazitlarin yeniden okunmasina ve deşifre edilmesine özen gösterilmekte yazi ve harf çevirimleri yapilmaktadir

Ұсынған: «Түркі академиясы»
${loading}