Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
1399

Абайды оқы, ойлан, тап

Абай мұрасын сұрақтар арқылы түйіп ойындық тәсілдер арқылы қорыту, ақынның рухани дүниесіне терең бойлап, ой дамытатын көмекші, кеңесші құрал ретінде ұсынылады

Ұсынған: «Түркі академиясы»
Мұқаба
Кітап
74

Жаhанды жалғаған терең тамырлар

Туынды Халықаралық түркі академиясының профессоры Ә. Ахметовтың ғылыми-танымдық топтамалары мен сараптамалық пайымдарын қамтыған

Ұсынған: «Түркі академиясы»
Мұқаба
Кітап
58

Национальные игры хакасов

Представлены разнообразные материалы по народным играм, праздничным развлечениям и спортивным состязаниям, которые создавались хакасским народом на протяжении различных эпох

Ұсынған: «Түркі академиясы»
Мұқаба
Кітап
49

Традиционный костюм тюрков Хонгорая

Исследован традиционный костюм хакасского народа, описаны мужские и женские формы одежды, их отличия и соответствующие наименования

Ұсынған: «Түркі академиясы»
Мұқаба
Кітап
189

Түркі тілдеріндегі табу мен эвфемизмдер

Түркі халықтарының рухани мәдениетімен сабақтас наным-сенімдерінен туындай келе, әлеуметтік ортаны жамандық атаулыдан сақтандыратын магиялық тылсым күш немесе оң жолға бастайтын қағидалар ретінде қоғам санасына орныққан әмбебап ырым-тыйымдар мен жосын-жоралғылардың, сондай-ақ, дәстүрлі этикалық нормалар мен ұстанымдардың этнолингвистикалық астары жан-жақты сарапталған

Ұсынған: «Түркі академиясы»
Мұқаба
Кітап
96

Ойратнама

Монография Қазақстан мен Манчжу-Цин мемлекеті арасында ХV ғасырда пайда болып, 300 жылдам астам өмір сүрген әрі Орта Азияның гео-саяси жағдайында маңызды рөл ойнаған Жоңғар мемлектінің тарихына арналған

Ұсынған: «Түркі академиясы»
Мұқаба
Кітап
67

Мажар халқының аңыздары мен ертегілері

Кітапта мажар халқының негізінен түркілермен тамырласып жатқан арғы тарихынан сыр тартатын аңыздары мен ертегілері топтастырылған

Ұсынған: «Түркі академиясы»
Мұқаба
Кітап
143

Ғабдолла Тоқай тағылымы

Жинақта түркі әлемінің ортақ шамшырағына айналған ұлы ақынның өмірбаяны мен әдеби мұрасы туралы жан-жақты мәлімет берілген

Ұсынған: «Түркі академиясы»
Мұқаба
Кітап
97

Диуани хикмет (хикмет жинағы)

Ұсынған: «Түркі академиясы»
Мұқаба
Кітап
61

Атлас древнетюрских письменных памятников Республики Алтай

В атласе уделяется внимание дешифровке и новым прочтениям древнетюркских надписей, давно известных и недавно обнаруженных надписей, сделаны транскрипции и транслитерации

Ұсынған: «Түркі академиясы»
${loading}