Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
462
1269

Экономиканы мемлекеттік реттеу

Құралда нарықтық экономика жағдайында экономиканы мемлекеттік реттеудің жүргізу мен ұйымдастрыру түрлері, механизмдері мен құралдары қарастырылған

Ұсынған: Мемлекеттік басқарманың президенттік академиясы
Мұқаба

Материалы республиканской научно-теоретической конференции "Сейфуллинские чтения-4", "Сәкен тағылымы-4" атты республикалық ғылыми-теоретикалық конференцияның материалдары

В сборнике помещены материалы Республиканской научно-теоретической конференции "Сейфуллинские чтения-4". В третий том включены секции: технические, естественные науки и архитектура

Ұсынған: Мемлекеттік басқарманың президенттік академиясы
Мұқаба
721
266

Курс лекций по теории государства и права

Данное пособие призвано обобщить и систематизировать знания о государстве и праве

Ұсынған: Мемлекеттік басқарманың президенттік академиясы
Мұқаба
282
965

Дипломатиялық қызмет: тарихы мен дамуы

Еңбекте әртүрлі тарихи кезеңдердегі мемлекеттердің дипломатиялық қызметі институттарының түзілуі мен дамуы жан-жақты көрсетілген

Ұсынған: Мемлекеттік басқарманың президенттік академиясы
Мұқаба
242
1045

Мемлекеттік қызметшілерге арналған мәтіндер жинағы

Құралда мемлекеттік қызметшілер тілінде жиі кездесетін лексиканы қамтитын мәтіндер, мәтінге қатысты кейбір грамматикалық түсініктемелер, сөздік және терминдермен жұмыс істеу, тіл дамыту үшін тапсырмалар берілген

Ұсынған: Мемлекеттік басқарманың президенттік академиясы
Мұқаба
438
235

Система государственного планирования в Республике Казахстан

Рассмотрены этапы внедрения государственного планирования в РК, механизмы организации и осуществления государственного планирования

Ұсынған: Мемлекеттік басқарманың президенттік академиясы
Мұқаба
178
1427

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігі: теория және тәжірибе

Еңбек еліміздегі мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін арттыру мәселелеріне арналған, негізінен мемлекеттік менеджменттің дамуына айрықша назар аударылады

Ұсынған: Мемлекеттік басқарманың президенттік академиясы
Мұқаба
147
428

Эффективность системы государственного управления Республики Казахстан: теория и практика

Работа посвящена управленческим вопросам повышения эффективности системы государственного управления в Республике Казахстан

Ұсынған: Мемлекеттік басқарманың президенттік академиясы
Мұқаба
112
154

Политические технологии в системе государственного управления Казахстана

Пособие посвящено изучению актуальных проблем, связанных с разработкой и реализацией политических технологий в системе государственного управления Казахстана

Ұсынған: Мемлекеттік басқарманың президенттік академиясы
Мұқаба
148
321

Децентрализация государственной финансовой системы Республики Казахстан как источник экономического роста

Данная работа посвящена анализу проводимой реформы совершенствования региональной политики, ее составляющей части - межбюджетных отношений, поиску оптимальных путей сочетания централизованных и децентрализованных начал в сфере государственного управления финансами

Ұсынған: Мемлекеттік басқарманың президенттік академиясы
${loading}