Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
232
839

Экономиканы мемлекеттік реттеу

Құралда нарықтық экономика жағдайында экономиканы мемлекеттік реттеудің жүргізу мен ұйымдастрыру түрлері, механизмдері мен құралдары қарастырылған

Ұсынған: Мемлекеттік басқарманың президенттік академиясы
Мұқаба

Материалы республиканской научно-теоретической конференции "Сейфуллинские чтения-4", "Сәкен тағылымы-4" атты республикалық ғылыми-теоретикалық конференцияның материалдары

В сборнике помещены материалы Республиканской научно-теоретической конференции "Сейфуллинские чтения-4". В третий том включены секции: технические, естественные науки и архитектура

Ұсынған: Мемлекеттік басқарманың президенттік академиясы
Мұқаба
168
145

История философии права

В работе определяются и рассматриваются методологические и мировоззренческие предпосылки философского постижения природы права и предпринята попытка целостного анализа истории становления и развития понимания сущности права

Ұсынған: Мемлекеттік басқарманың президенттік академиясы
Мұқаба
205
137

История философии права

В работе определяются и рассматриваются методологические и мировоззренческие предпосылки философского постижения природы права и предпринята попытка целостного анализа истории становления и развития понимания сущности права

Ұсынған: Мемлекеттік басқарманың президенттік академиясы
Мұқаба
705
169

Курс лекций по теории государства и права

Данное пособие призвано обобщить и систематизировать знания о государстве и праве

Ұсынған: Мемлекеттік басқарманың президенттік академиясы
Мұқаба
282
740

Дипломатиялық қызмет: тарихы мен дамуы

Еңбекте әртүрлі тарихи кезеңдердегі мемлекеттердің дипломатиялық қызметі институттарының түзілуі мен дамуы жан-жақты көрсетілген

Ұсынған: Мемлекеттік басқарманың президенттік академиясы
Мұқаба
222
775

Мемлекеттік қызметшілерге арналған мәтіндер жинағы

Құралда мемлекеттік қызметшілер тілінде жиі кездесетін лексиканы қамтитын мәтіндер, мәтінге қатысты кейбір грамматикалық түсініктемелер, сөздік және терминдермен жұмыс істеу, тіл дамыту үшін тапсырмалар берілген

Ұсынған: Мемлекеттік басқарманың президенттік академиясы
Мұқаба
414
124

Система государственного планирования в Республике Казахстан

Рассмотрены этапы внедрения государственного планирования в РК, механизмы организации и осуществления государственного планирования

Ұсынған: Мемлекеттік басқарманың президенттік академиясы
Мұқаба
168
1126

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігі: теория және тәжірибе

Еңбек еліміздегі мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін арттыру мәселелеріне арналған, негізінен мемлекеттік менеджменттің дамуына айрықша назар аударылады

Ұсынған: Мемлекеттік басқарманың президенттік академиясы
Мұқаба
135
286

Эффективность системы государственного управления Республики Казахстан: теория и практика

Работа посвящена управленческим вопросам повышения эффективности системы государственного управления в Республике Казахстан

Ұсынған: Мемлекеттік басқарманың президенттік академиясы
${loading}