Электронды каталог

Мұқаба

Хабаршы. "Әлеуметтану және саяси ғалымдар" сериясы, Вестник. Серия "Социологические и политические науки"

Ұсынған: Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Мұқаба

Хабаршы. "Психология" сериясы, Вестник. Серия "Психология"

Ұсынған: Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Мұқаба

Хабаршы. "Экономика" сериясы, Вестник. Серия "Экономическая"

Ұсынған: Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Мұқаба

Хабаршы. "Әлеуметтану және саяси ғалымдар" сериясы, Вестник. Серия "Социологические и политические науки"

Ұсынған: Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Мұқаба

Хабаршы. "Әлеуметтану және саяси ғалымдар" сериясы, Вестник. Серия "Социологические и политические науки"

Ұсынған: Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Мұқаба

Хабаршы. "Педагогика ғалымдары" сериясы, Вестник. Серия "Педагогические науки"

Ұсынған: Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Мұқаба

Хабаршы. "Физика-математика ғалымдары" сериясы, Вестник. Серия "Физико-математические науки"

Ұсынған: Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Мұқаба
245

Хабаршы. "Филология ғылымдары" сериясы, Вестник. Серия "Филологические науки"

Ұсынған: Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Мұқаба

Хабаршы. "Тарих және саяси-әлеуметтік ғалымдар" сериясы, Вестник. Серия "Исторические и социально-политические науки"

Ұсынған: Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Мұқаба

Хабаршы. "Педагогика ғалымдары" сериясы, Вестник. Серия "Педагогические науки"

Ұсынған: Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
${loading}