Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
129

Дифференциялдық теңдеулер

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап
201

Олжас Сүлейменов және руханият әлемі

Кітапта О. Сүлейменовтің өмірі мен қызметінің негізгі кезеңдері, ақынның ұлттық жəне жаһандық көзқарастары мен тұжырымдамаларының гуманистік қайнары, лингвистік танымының ерекшеліктері, қайталанбас тұлғаның болмыс-бітімі қарастырылған

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап

Модели и методы алгоритма создания адаптивных обучающих программ

В монографии в систематизированном виде изложены методы и модели алгоритма создании обучающих программ для дальнейшего использовании при дистанционном обучении

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап
222

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары

Оқу құралында дүниенің қазіргі заманғы жаратылыстану-ғылыми білімдерін біртұтас білім жүйесіне біріктіріп, болашақ мамандардың Дүниеге ғылыми көзқарасын қалыптастыруы жайлы мәліметтер берілген

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап
42

Өндірістік қалдықтарды тиімді пайдалану технологиялары

Еңбекте мұнай және газ өндірісі үдерісінде бөлінген қалдықтардан қоршаған ортаға бөлінетін зардапты азайту негізінде, олардың бөлініп шығу тегіне байланысты сараптап, қалдықтарды екінші ресурсты шикізат ретінде қарастырып, өндіріс саласына пайдалану берілген

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап
55

Гидрогазодинамика және жылу-масса алмасу

Оқу құралында «Гидрогазодинамика және жылу-масса алмасу» пәнінің негізгі ұғымдары және анықтамалары, Бернулли теңдеуі және оның қолданылуы, жылу алмастырғыш аппараттардың жылуға есептеу негіздері, масса алмасу теориясының негіздері мен есептер шығару жолдары берілген

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап
60

Гидротехнические сооружения на мелиоративных каналах

Изложены основное назначение и размещение гидротехнических сооружений на мелиоративных каналах. Приведены конструкции и основные типы регулирующих, водопроводящих и сопрягающих сооружений, проектирование, методика и примеры расчета гидротехнических сооружений

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітапша
111

Тәуелсіз Қазақстанның демографиялық саясатын қалыптастырудың мәселелері жан-жақты қарастрылған

Әдістемелік құралда Тәуелсіз Қазақстанның демографиялық саясаты

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
${loading}