Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
16

Краткий гидрографический очерк Казакстана

Дана геоморфологическая, почвенная и ботаническая характеристика основных бассейнов Казакстана

Ұсынған: Қазақ Ұлттық аграрлық университеті
Мұқаба
Кітап
13

Труды второго совещания почвоведов 2-7 января 1908 г.

Исследования химического определения плодородия почвы, геологического строения Тургайской и Уральской областей, почвы и растительности Темирскаго опытного поля

Ұсынған: Қазақ Ұлттық аграрлық университеті
Мұқаба
Кітап
25

Материалы совещания по учету животноводственных богатств СССР

Рассмотрены вопросы создания Всесоюзного института по животноводству, генетики и разведения крупных домашних животных и улучшения работы конных заводов

Ұсынған: Қазақ Ұлттық аграрлық университеті
Мұқаба
Кітап
33

Экспедиционная деятельность Академии наук СССР и ее задачи

Дана общая характеристика экспедиционного дела и организационная схема экспедиционного дела в Академии наук

Ұсынған: Қазақ Ұлттық аграрлық университеті
Мұқаба
Кітап
56

Қой шаруашылығы

Оқулықта қой шаруашылығының қазіргі жағдайы және оның алдағы уақытта даму мүмкіншілігі жөнінде нақты жазылған

Ұсынған: Қазақ Ұлттық аграрлық университеті
Мұқаба
Кітап
28

Қой шаруашылығының тиімділігін арттыру

Оқу құралында қой шаруашылығының мәселелері, асылдандыру жұмыстарын зерттеу жолдары, негізгі азықтары мен саланы жүргізудің технологиясы түсінікті түрде баяндалған

Ұсынған: Қазақ Ұлттық аграрлық университеті
Мұқаба
Кітап
16

МShOOIT "Ешкі шаруашылығы, ешкі сүтін, етін, жүнін және түбітін, өндіру технологиясы" пәнінің оқу - әдістемелік кешені (ПОӘК)

Курстың мақсаты - студенттерге ешкілердің экстерьерлік-конституционалдық және интерьерлік ерекшеліктері, олардың өнімділігі, әртүрлі өнім бағытындағы ешкі тұқымдары, асылдандыру жұмыстары, ешкі отарларын толықтырудың зоотехникалық негіздері мен жүн, түбіт және ет пен сүтті өндіру технологиясы жайлы толық білім беру

Ұсынған: Қазақ Ұлттық аграрлық университеті
Мұқаба
Кітап
22

Іскерлік ойын

Методикалық нұсқауда қой шаруашылығындағы ет пен жүннің өндіру технологиясы жайлы іскерлік ойын берілген

Ұсынған: Қазақ Ұлттық аграрлық университеті
Мұқаба
Кітап
11

Қаракөл шаруашылығы, қаракөлше және елтірі өнімдерінің технологиясы

Қаракөл қойларының генетикасы мен селекциясы, оларды әртүрлі меншік нысанындағы жағдайларда, қазіргі өсіру әдістері негізіндегі мәселелер қарастырылған

Ұсынған: Қазақ Ұлттық аграрлық университеті
Мұқаба
Кітап
18

Қой және ешкі өнімдерін өндіру технологиясы

Тұқымдарды жіктеу жəне сипаттамалары бойынша оларды жақсарту, өнімділігін арттыру жолдары, өндірістегі қолданылып жүрген жəне жаңа замаңғы технологиялар негізінде өсіру, төлдету, азықтандыру, бордақылау жəне жайып семірту мəселелері қарастырылған

Ұсынған: Қазақ Ұлттық аграрлық университеті
${loading}