Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
321

Мажилис Парламента независимого Казахстана

В книге раскрываются основные этапы становления и развития парламентаризма в Республике Казахстан, правовой статус Парламента, а также рассматриваются особенности полномочий Мажилиса Парламента

Ұсынған: Парламент Кітапханасы
Мұқаба
Кітап
490

ОБСЕ и СНГ: новые возможности и перспективы, ЕҚЫҰ және ТМД : жаңа мүмкіндіктер мен перспективалар

В выступлениях участников и в Декларации, принятой по итогам Конференции, отмечена возрастающая значимость межпарламентского сотрудничества по обновлению глобальной архитектуры безопасности, а также конструктивная роль стран-участниц СНГ в совершенствовании деятельности и укреплении потенциала ОБСЕ

Ұсынған: Парламент Кітапханасы
Мұқаба
Кітап
957

Тәуелсіз Қазақстан Парламентінің Мажілісі

Республикада парламентаризмнің қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері, Парламенттің құқықтық мәртебесі көрсетілген, сондай-ақ Парламент Мәжілісі өкілеттігінің ерекшеліктері қарастырылған, Мәжіліс Комитеттерінің жұмысына талдау жасалған, Мәжіліс жанындағы Қоғамдық палатаның, Президенттің, Үкіметтің өкілдіктері институттарының және Мәжіліс Аппаратының қызметі баяндалған

Ұсынған: Парламент Кітапханасы
Мұқаба
Кітап
996

Мемлекеттік тіл - ел бірлігінің кепілі

Конференцияда мемлекеттік тілдің қолданылу аясын және оның әлеуметтік-коммуникативтік қызметін кеңейту, сондай-ақ қазақ тілінің мемлекеттік басқару, заң шығару тілі ретінде қолданылуын қамтамасыз ету мәселелеріне баса назар аударылады

Ұсынған: Парламент Кітапханасы
Мұқаба
Кітап
391

Парламентаризм в независимом Казахстане: состояние и проблемы, Тәуелсіз Қазақстандағы парламентаризм: жай - күйі мен проблемалары

Книга содержит материалы научно-практической конференции "Парламентаризм в независимом Казахстане: состояние и проблемы"

Ұсынған: Парламент Кітапханасы
Мұқаба
Кітап
8
650

Президент и Парламент : эволюция взаимоотношений

Излагаются вопросы взаимоотношений Президента РК с Парламентом РК и его палатами, дан анализ становления парламентаризма в Казахстане

Ұсынған: Парламент Кітапханасы
Мұқаба
Кітап
955

Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенаты, Сенат Парламента Республики Казахстан

Бұл кітапта Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенаты туралы толық мәліметтер берілген.

Ұсынған: Парламент Кітапханасы
Мұқаба
Кітап
183

Евразийская идея Н. А. Назарбаева и тюркское пространство

Рассматриваются теория и практика евразийства. Ученые из ряда тюркоязычных государств с различных позиций исследуют идею евразийства, в том числе и теоретико-методологические и практические подходы Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева

Ұсынған: Парламент Кітапханасы
Мұқаба
Кітап
133

Елбасы

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаттары Тұңғыш Президенттің - Елбасының әртарапты реформаторлық қызметі мен сан қырлы тұлғалық қасиеттері туралы баяндайды

Ұсынған: Парламент Кітапханасы
Мұқаба
Кітап
180

Социальная политика развития: принципы и институты

Раскрывается точка зрения автора на формирование современной модели социальной политики, ориентированной на развитие «человека модерна»

Ұсынған: Парламент Кітапханасы
${loading}