Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
974

Қоршаған ортаны қорғау

Кітапта қоршаған ортаға байланысты көп тілді терминологиялық сөздік жасалған

Ұсынған: Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті
Мұқаба
Кітап
404

Элегия в поэзии Казахстана с конца ХХ - начала ХХI вв.

Представлена современная казахстанская элегия и ее производные жанровые формы в генетическом, теоретическом и историко-хронологических аспектах

Ұсынған: Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті
Мұқаба
Кітап
271

Анализ поэтического текста

Пособие посвящено проблемам обучения студентов интерпретации текстов поэтического текста. На примере анализа произведений авторов XIX-XX вв. демонстрируются методические приемы работы с художественным текстом и приобщения студентов к пониманию поэтического слова

Ұсынған: Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті
Мұқаба
Кітап
492

Поэзия Иосифа Бродского

Очерк творчества И. Бродского с элементами анализа художественных текстов, биографической справки, выборки художественных текстов, тестов для контроля знаний учащихся

Ұсынған: Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті
Мұқаба
Кітап
360

Сонет в поэзии Казахстана конца ХХ - начала ХХI вв.

Представлена история жанра сонета, дан теоретический материал о содержании канонического сонета. В кластерном исследовании представлен казахстанский сонет, венок сонетов, сонетный циклический контекст

Ұсынған: Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті
Мұқаба
Кітап
1096

Машиналық кескіндеме

Машиналардың құралдары, олардың тетіктерін жобалау, дайындау және сұлбалардағы, сызбалардағы, техникалық суреттердегі алғашқы нұсқадағы бұйымдардың кескінімен байланысты материалдар жинақталған

Ұсынған: Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті
Мұқаба
Кітап
2373

Өзара ауыстырымдылық негіздері

Оқу құралында өзара ауыстырымдылықтың даму тарихы және басқа пәндермен байланысы, өлшемдері, ауытқулары, қондырманың түрлері, шақтамалар жүйесі туралы материалдар берілген

Ұсынған: Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті
Мұқаба
Кітап
1427

Теңіз терминдерінің ағылшынша-орысша-қазақша сөздік анықтамалығы

Халықаралық теңіздік кеме қатынасындағы ағылшын тіліндегі терминдердің аудармасы орыс және қазақ тілдерінде қатар берілген

Ұсынған: Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті
Мұқаба
Кітап
1205

Поэзия жанрлары: тарих және жаңа заман тәжірибесі

Сонет, сонеттер тәжі, элегия, толғау, баллада, поэма, циклдік мәнмәтін секілді "мәртебелі" жанрлар, жанрлық құрылымдар ұсынылған

Ұсынған: Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті
${loading}