Электронный каталог

Обложка
Книга
224

Қоршаған ортаны қорғау

Кітапта қоршаған ортаға байланысты көп тілді терминологиялық сөздік жасалған

Предоставлено: Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга им. Ш. Есенова
Обложка
Книга
85

Элегия в поэзии Казахстана с конца ХХ - начала ХХI вв.

Представлена современная казахстанская элегия и ее производные жанровые формы в генетическом, теоретическом и историко-хронологических аспектах

Предоставлено: Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга им. Ш. Есенова
Обложка
Книга
55

Анализ поэтического текста

Пособие посвящено проблемам обучения студентов интерпретации текстов поэтического текста. На примере анализа произведений авторов XIX-XX вв. демонстрируются методические приемы работы с художественным текстом и приобщения студентов к пониманию поэтического слова

Предоставлено: Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга им. Ш. Есенова
Обложка
Книга
95

Поэзия Иосифа Бродского

Очерк творчества И. Бродского с элементами анализа художественных текстов, биографической справки, выборки художественных текстов, тестов для контроля знаний учащихся

Предоставлено: Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга им. Ш. Есенова
Обложка
Книга
76

Сонет в поэзии Казахстана конца ХХ - начала ХХI вв.

Представлена история жанра сонета, дан теоретический материал о содержании канонического сонета. В кластерном исследовании представлен казахстанский сонет, венок сонетов, сонетный циклический контекст

Предоставлено: Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга им. Ш. Есенова
Обложка
Книга
283

Машиналық кескіндеме

Машиналардың құралдары, олардың тетіктерін жобалау, дайындау және сұлбалардағы, сызбалардағы, техникалық суреттердегі алғашқы нұсқадағы бұйымдардың кескінімен байланысты материалдар жинақталған

Предоставлено: Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга им. Ш. Есенова
Обложка
Книга
492

Өзара ауыстырымдылық негіздері

Оқу құралында өзара ауыстырымдылықтың даму тарихы және басқа пәндермен байланысы, өлшемдері, ауытқулары, қондырманың түрлері, шақтамалар жүйесі туралы материалдар берілген

Предоставлено: Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга им. Ш. Есенова
Обложка
Книга
315

Теңіз терминдерінің ағылшынша-орысша-қазақша сөздік анықтамалығы

Халықаралық теңіздік кеме қатынасындағы ағылшын тіліндегі терминдердің аудармасы орыс және қазақ тілдерінде қатар берілген

Предоставлено: Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга им. Ш. Есенова
Обложка
Книга
256

Поэзия жанрлары: тарих және жаңа заман тәжірибесі

Сонет, сонеттер тәжі, элегия, толғау, баллада, поэма, циклдік мәнмәтін секілді "мәртебелі" жанрлар, жанрлық құрылымдар ұсынылған

Предоставлено: Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга им. Ш. Есенова
${loading}