Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
187

Математические основы теории кодирования

Электронное учебное пособие рассчитано на студентов и магистрантов желающих ознакомиться с методами теории кодирования

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап
2649
546

"Химиялық талдау" пәнінен оқу құралы

Оқу құралында сапалық және сандық талдау әдістері, қоршаған орта құрауыштары мен техногенді өнімдерді талдаудың химиялық, физикалық-химиялық әдістері қамтылады

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап
1567

Тұлғаны психологиялық-педагогикалық диагностикалау

Дидактикалық жинақта "Тұлғаны психологиялық-педагогикалық диагностикалау" курсының оқу бағдарламасына сәйкес әр субъектіні өзін-өзі айқындауға және тануға арналған 52 тапсырма берілген

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап
207

Күріш шаруашылықтарының өндіріс тиімділігін арттыру модельдері

Нарықтық экономиканың қалыптасуы жағдайында экономикалық-математикалық әдістерді қолдана отырып, күрішті өндіру мен өткізудің тиімділігін арттыру және аймақтық деңгейде шешімдер қабылдайтын тұлғалар үшін оптималды есептеулердің нұсқауларын құру проблемалары қарастырылған

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап
126
185

Алаштың Ақмешіті

Сыр бойының сан ғасырлық тарихын шежіредей шертеді

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап
181
223

"Франц" операциясы

Мұрағат еңбектеріне сүйене отырып жазылған еңбек дара тұлға Мұстафа Шоқайға арналады

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап
404
200

Учебно - методический комплекс по дисциплине BKSZh 3209 "База знаний и экспертные системы"

Учебно-методический комплекс включает: учебную программу дисциплины, программы лекций, практических занятий, методические рекомендации к выполнению лабораторных работ, материалы для самостоятельной работы студентов

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап
410
156

Учебно - методический комплекс по дисциплине ОК 2302 "Основы криптографии"

Учебно-методический комплекс включает: учебную программу дисциплины, программы лекций, практических занятий, методические рекомендации к выполнению лабораторных работ, материалы для самостоятельной работы студентов

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап
238
147

Қан айналу және тыныс алу физиологиясынан зертханалық жұмыстар жинағы

Оқу-әдістемелік нұсқауда адам физиологиясы курсынан қан айналу және тыныс алу үрдістері бойынша жүргізілетін зертханалық жұмыстардың орындалу тәсілдері қарастырылады

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап
3488
1755

Оңтайландыру әдістері

Электронды оқу құралы жоғары оқу орындарының техникалық және экономикалық мамандықтарында оқитын студенттерге "Оңтайландыру әдістері" пәні бойынша қосымша оқу құралы ретінде ұсынылған

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
${loading}