Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
66

Единственность и устойчивость решения плоских и пространственных задач интегральной геометрии

В данной работе рассмотрены несколько плоских и пространственных задач интегральной с ядрами инвариантными и неинвариантными к сдвигу по горизонтали, а также по вертикали

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап
109

Английский язык

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап
109

Английский язык

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап
153

Белдік киімдерді құрастыру және моделдеу әдістері

Кітапта белдемше, шалбар түрлерінің деңгейлік сызықтарының сызбаларын орындауда анықтау есебі мен графикалық сызбасы кезеңмен көрсетілген

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап
100

Білім беру мекемелеріндегі кәсіпкерлік қызмет

Жинақ “Білім беру мекемелеріндегі кәсіпкерлік қызмет” пәнін оқыту мен зерделеуге арналған нұсқаушы құрал болып табылады

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап
152

Тригонометриялық тепе-теңдіктер мен теңдеулерді шешу

Тригонометрия туралы жалпы ұғымдар, тригонометриялық функциялардың белгілеулері және анықтамалары ұзақ тарихи даму процесі берілген

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап
81

Агроэкологические и морфофизиологические основы минерального питания и продуктивности риса

Изложены морфофизиологические и агроэкологические основы минерального питания и продуктивности риса

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап
58

Фурье қатарының нүктедегі жинақтылық белгілері және оны салыстыру

Бұл электрондық оқулықта Фурье қатарының нүктедегі жинақтылығын қарастырған

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап
257

Функционалдық анализ негіздеріне кіріспе

Оқу құралы негізінен жиындар теориясының элементтерін, функция туралы жалпы ұғымды, өлшенетін жиындар, өлшенетін функциялар, Лебег интегралы сияқты функционалдық анализдің бастапқы сұрақтарын қамтиды

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап
176
115

Учебно - методический комплекс по дисциплине BKSZh 3209 "База знаний и экспертные системы"

Учебно-методический комплекс включает: учебную программу дисциплины, программы лекций, практических занятий, методические рекомендации к выполнению лабораторных работ, материалы для самостоятельной работы студентов

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
${loading}