Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
155

Присоединение Казахстана к России в 30-х годах XVIII века

Представлен опыт монографического исследования вопроса о присоединении Казахстана к России в 30-х годах 18 века

Ұсынған: Қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті
Мұқаба
45
692

Р. Бердібай және ХХ ғасырдың екінші жартысындағы фольклортану, филология, түркология мәселелері

Авторлар материалдарында академик Р. Бердібайдың әдебиеттану, фольклортану, түркология, әдеби сын және публицистикадағы еңбектерін бүгінгі күн тұрғысынан бағалап, ғалымның ұлттық ғылымға әкелген соңылықтары мен ұлттық мұраны қорғаудағы азаматтық биік парасаты туралы айтылады

Ұсынған: Қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті
Мұқаба
44
759

Р. Бердібай және ХХ ғасырдың екінші жартысындағы фольклортану, филология, түркология мәселелері

Авторлар материалдарында академик Р. Бердібайдың әдебиеттану, фольклортану, түркология, әдеби сын және публицистикадағы еңбектерін бүгінгі күн тұрғысынан бағалап, ғалымның ұлттық ғылымға әкелген соңылықтары мен ұлттық мұраны қорғаудағы азаматтық биік парасаты туралы айтылады

Ұсынған: Қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті
Мұқаба
91
237

Киргизы и каракиргизы Сыр-дарьинской области

Книга представляет собой свод современных юридических обычаев киргизов (казахов) и каракиргизов Сырдарьинской области. Приложение содержит исторические сказания, героические поэмы, поверья, басни, загадки, заклинания

Ұсынған: Қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті
Мұқаба
475
885

Арыстар мен ағыстар

Белгілі сыншы Қ. Ергөбектің бұл кітабына қазақ балалар әдебиетінің кешегісі мен бүгінгі жай-күйі мәселлері талданады

Ұсынған: Қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті
Мұқаба
523
834

Арыстар мен ағыстар

Сыншы, көрнекті ғалымның жинағына біріңғай қазақ поэзиясы туралы жазған толғаныстары еніп отыр

Ұсынған: Қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті
Мұқаба
628
863

Арыстар мен ағыстар

Сыншының бұл жинағына әр жылдары жазылған әдеби сын мақалалары мен ой-толғамдары енгізілді

Ұсынған: Қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті
Мұқаба
640
958

Арыстар мен ағыстар

Сыншының кезекті кітабы қазақ мемуаристикасы, деректі, ғұмырнамалық прозаның, эпистолярлық жанрдың өріс-өркені, табиғат-тағдыры жайында

Ұсынған: Қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті
Мұқаба
91
693

Түрікстан жинағы

Автордың кезекті еңбегінде - күллі түрік халықтары тарихы, тілі, әдебиеті дегендей тұтас тағдырын әр қырынан қозғайтын әралуан жанр үлгілерінен бас құраған мақалалары ұсынылып отыр

Ұсынған: Қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті
Мұқаба
186
117

Алишер Навои

Работы посвящены культурному и литературному жизни крупнейшего поэта и государственного деятеля Средней Азии, родоначальника узбекской литературы Алишера Навои

Ұсынған: Қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті
${loading}